10 วิธีบอกรัก ผู้ชายที่ได้ชื่อว่า "พ่อ"

 
 
 

 

10 วิธีบอกรัก ผู้ชายที่ได้ชื่อว่า "พ่อ"


คำว่า "พ่อ" นั้น แม้จะเป็นคำสั้นๆ แต่ก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะหมายถึง ชายในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก หรือเป็นคำที่ลูกเรียกผู้ให้กำเนิดตนเท่านั้น แต่คำคำนี้ยังรวมไปถึงภาระความรับผิดชอบที่ผู้ชายคนหนึ่งๆ จะพึงมีในฐานะหัวหน้าหรือผู้นำของครอบครัวอีกด้วย

แม้ว่า "แม่" จะเป็นผู้อุ้มท้องและให้กำเนิดลูกจากครรภ์ แต่การที่ลูกจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมือของ "พ่อ" เป็นผู้ช่วยอุ้มชูดูแลและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ชายที่ได้ชื่อว่า "พ่อ" นี้เอง จึงได้กำหนดให้มี "วันพ่อแห่งชาติ" ขึ้น เพื่อให้ลูกๆ ระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน

ตามหลักพุทธศาสนา ได้เปรียบเทียบบิดามารดาเป็นเสมือนทิศเบื้องหน้า (ในทิศ 6) ที่เราพึงให้ความเคารพบูชา เพราะบิดามารดาเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้

เป็นผู้ห้ามปราม ป้องกันเราจากความชั่ว ดูแลฝึกอบรมเราให้ตั้งอยู่ในความดี ให้เราได้ศึกษาศิลปวิทยา เป็นธุระให้เรื่องจะมีคู่ครองที่สมควร และมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส หน้าที่ดังกล่าวข้างต้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ยาก แต่จริงๆ แล้วกว่าลูกคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถช่วยตนเองได้ ต้องใช้เวลา เงินทอง ความรัก และความเสียสละของพ่อแม่ไม่น้อยเลย

โดยเฉพาะ "พ่อ" ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และเป็นเสาหลัก หากพ่อไม่สามารถทำหน้าที่หรือเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น พ่อขี้เมา เจ้าชู้ ไม่เลี้ยงดูแม่ลูก ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม ฯลฯ สมาชิกในครอบครัวก็ยากจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ต้องกลายเป็นครอบครัวแตกแยก และนำไปสู่ปัญหาสังคมในที่สุด

ภาระหน้าที่ของ "พ่อ" จึงยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง เพราะ "พ่อที่ดี" ย่อมเป็น "ตัวอย่างความเป็นผู้ชายที่ดี" ให้ลูกผู้ชายยึดถือเป็นแบบอย่างได้ต่อไปในอนาคตและมีส่วนช่วยลดปัญหาสังคมลงอย่างมาก การที่เราเป็นตัวตนอยู่เช่นทุกวันนี้ พ่อจึงมีส่วนอย่างยิ่ง

ดังนั้น ในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม นี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อของเรา โดยขอยกตัวอย่างสัก 10 วิธีง่ายๆ ธรรมดาๆ ที่จะบอก "รักพ่อ" ดังนี้

1.กราบแทบเท้า กอดท่าน บอกท่านว่า "เรารักพ่อมากที่สุดในโลก เราภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกท่าน"
2.ส่งการ์ดอวยพรวันพ่อ โทรศัพท์หรือส่งของขวัญพิเศษไปให้ท่าน หากอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกไปหาท่านด้วยตนเอง
3.หากอยู่คนละบ้านและมีครอบครัวใหม่แล้ว ควรพาลูกเมียไปกราบคารวะท่านที่บ้าน พร้อมหาของขวัญ เช่น เสื้อผ้า ดอกไม้ ของกิน ของใช้ ไปให้ท่าน หรือพาท่านออกไปหาอาหารพิเศษรับประทาน

4.พาพ่อไปนวดตัว นวดเท้าเพื่อสุขภาพ หรือพาไปเข้าคอร์สสุขภาพในต่างจังหวัดที่อากาศดีๆ
5.พาไปทำบุญ ทำทานที่วัด หรือให้ไปทัวร์มหากุศลต่างๆ เช่น ทัวร์ 9 วัดมงคล เป็นต้น
6.พาไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ (หากสุขภาพท่านแข็งแรงพอและเป็นสถานที่ที่ท่านอยากไป)

7.ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ท่าน พร้อมสอนท่านให้ใช้เพื่อความเพลิดเพลิน เช่น ส่งเมลโต้ตอบกับหลานๆ หรือเพื่อนๆ ทางอินเทอร์เน็ต เล่นเกม หรือเปิดหาความรู้ต่างๆ
8.ซื้อหนังสือประเภทที่ท่านชอบอ่านให้ พร้อมตัดแว่นตาให้ใหม่ หรือพาไปเลสิกสายตา

9.สอบถามหรือสืบถามความปรารถนาของท่าน ว่าอะไรที่ท่านอยากทำและยังไม่ได้ทำ แล้วพยายามจัดหาให้ท่าน เช่น ท่านอยากเรียนดนตรี แต่ยังไม่เคยมีโอกาสในสมัยเด็กๆ หรือ หนุ่มๆ ก็พาท่านไปสมัครเรียนและให้กำลังใจท่าน เป็นต้น
10.หากพ่อถึงแก่กรรมไปแล้ว ก็อย่าลืมทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน หรือไปเลี้ยงคนชรา พระภิกษุ.... เพื่อส่งผลบุญให้แก่ท่าน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่เชื่อว่าคงจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่า "พ่อ" มีความสุขใน "วันพ่อแห่งชาติ" นี้ สำหรับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ "วันพ่อ" คือ "ดอกพุทธรักษา" เพราะมีนามที่เป็นมงคล และมีความหมายเปรียบ "พ่อ" เป็นพระที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาลูกให้ปลอดภัย