ยอดนักปฏิบัติธรรม

 
 


"ยอดนักปฏิบัติธรรม"

 

สามสหายคุยเบ่งทับกันเรื่องความเก่งกาจในด้านปฏิบัติธรรม
ของปู่ย่าตายายของตน

เขียว : ปู่ฉันนะนั่งสมาธิได้สามวันสามคืนไม่ต้องกินข้าวกินปลาเลย
จะบอกให้

ดำ : สู้ย่าฉันก้อไม่ได้ แกปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิต จนกระทั่งวันที่แกตาย
แกก็สิ้นลมในท่านั่งสมาธิ คนฮือฮากันมาก กราบไหว้กันใหญ่เลย

ขาว : ปู่ย่าของพวกนาย สู้ตาของฉันไม่ได้สักคน ตาของฉันนะรู้วันตาย
ของตัวเองเลยว่าจะมาถึงกี่โมงกี่ยาม รู้เวลาแน่นอนแม้ลมหายใจ
ของตัวเองว่าจะหมดลมสุดท้ายเมื่อไหร่

เขียว : ฮ้า..! ปฏิบัติธรรมได้ถึงขนาดนี้จริง ๆ หรือ !!
อย่างนี้แปลว่าตาของนายต้องบรรลุโสดาบันแน่ ๆ เลยนะ
เนี่ย (อริยบุคคลขั้นต้น)

ขาว : เปล่า.. ตาของฉันเป็นนักโทษประหาร ว่ะ..