บุตรอนาถบิณฑิกเศรษฐี


บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา บิดาจึงบอกบุตรให้ไปรักษาอุโบสถและฟังธรรม เทศนา แล้วจะให้ทรัพย์ร้อยหนึ่ง

บุตรอยากได้ทรัพย์ก็ไปรักษาอุโบสถแต่ไม่ได้ฟังธรรม ไปนอนหลับทั้ง วันตามสบาย รุ่งเช้าจึงกลับมาทวงทรัพย์นั้น เมื่อยังไม่ได้ทรัพย์ก็ไม่ยอมกินอาหาร วันหนึ่งบิดาบอกบุตร ว่า "ลูกจงไปฟังธรรมเทศนา และจำพระธรรมมาให้ได้สักบทหนึ่ง แล้วพ่อจะให้ทรัพย์ลูกพันหนึ่ง" บุตรดีใจอยากได้เงินก็ไปวิหาร เพื่อจะฟังธรรมให้จำได้ ครั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนา ก็บันดาลไม่ให้ บุตรเศรษฐีจำได้ ให้หลงลืมพระธรรมหมด บุตรเศรษฐีตั้งใจฟังธรรมจะจำให้ได้ ยิ่งจำไม่ได้ยิ่งลืม ก็ยิ่ง มานะยิ่งขึ้น จนกระทั่งฟังธรรมไปๆ ก็เลยได้สำเร็จโสดาปัตติผล เป็นอริยบุคคลในพระศาสนา รุ่งเช้า บุตรเศรษฐีก็กลับมาบ้าน ครั้งนี้บิดายื่นถุงทรัพย์ให้โดยดี แต่บุตรอายใจและไม่ยอมรับ โดยบอกว่า "ลูกได้ดวงแก้วบังเกิดในสันดาน
ไม่ยินดีสมบัติใดในชาตินี้" บิดามารดาสงเคราะห์บุตรธิดาให้ทำบุญกุศล จัดเป็นอุดมมงคล