การให้อภัย ดีต่อสุขภาพ

 
 

การให้อภัย ดีต่อสุขภาพ

--------------------------------------------------------------------------------

จากการค้นคว้าโดยวิทยาลัยโฮป รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกา คณะนักวิจัยได้ทดลองให้นักศึกษา นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ตนเองรู้สึกเจ็บปวด โกรธแค้นอย่างแรงซึ่งเกิดจากการกระทำของ บุคคลอื่น จากนั้นนักศึกษาจะถูกตรวจสอบโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อวัดระดับปฏิกิริยาของร่าง กาย ให้นักศึกษาที่เข้าทดลองใช้เวลาสองชั่วโมงนึกจินตนาการว่าตนเองกำลังให้อภัยสลับกับการไม่ ให้อภัยต่อบุคคลที่กระทำเรื่องน่าแค้นเหล่านั้น

แต่ละช่วงที่วัดระดับปฏิกิริยาของร่างกายใช้เวลา 16 วินาทีตามด้วยการผ่อนคลาย ในช่วงของ การไม่ให้อภัยนั้น ให้นักศึกษานึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้นในใจ, นึกถึงความไม่ยุติธรรมที่บุคคลนั้น กระทำต่อตน, นึกถึงว่าตนอยากแก้แค้นบุคคลนั้นให้สาสมและ ท้ายสุดให้นึกว่าตนเสียดายเพียงใด ที่ไม่ได้แก้แค้นต่อบุคคลนั้น จากการวิจัยพบว่า อัตราการเต้นของหัวใจเต้นเร็วขึ้น 1.75 ครั้งต่อทุก 4 วินาที และเร็วขึ้นเกือบ 3 ครั้งจากระดับปกติในช่วงการนึกถึงเหตุการณ์น่าแค้นนั้น และอัตรา การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นไปถึง 2.6 ครั้งเมื่อถึงช่วงอยากแก้แค้นแต่ไม่ได้แก้แค้น เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 2.5 mm/Hg ในช่วง 4 วินาทีที่ให้นักศึกษานึกทบทวนถึงเหตุ การณ์นั้น หรือช่วงที่นึกเสียดายที่ไม่ได้แก้แค้น

แต่เมื่อถึงช่วงที่ให้นักศึกษาเลือกที่จะให้อภัยต่อเหตุการณ์และบุคคลที่ทำให้เจ็บแค้น หันมา เน้นเรื่องคุณภาพของการเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแทน พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจลดลงโดยเฉลี่ย 0.5 ครั้งต่อทุก 4 วินาที

ผลสะท้อนของการวิจัยครั้งนี้ ดร.วิลเลียมส์ หน.คณะนักวิจัยกล่าวแนะนำว่า เมื่อต้องเผชิญกับ เหตุการณ์อยุติธรรมเหล่านี้ควรพยายามใจเย็น หายใจเข้า-ออกลึกๆ ช้าๆ แล้วค่อยเลือกที่จะกระทำ การตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้กลับไป ควรชั่งน้ำหนักทบทวนผลได้ผลเสียของสถานการณ์ แล้ว ค่อยตัดสินใจลงไปว่าจะทำประการใด ระลึกเสมอว่า เพียงแค่ความโกรธเท่านั้นหรือ ที่เราจะต้อง กระทำการสิ่งนี้ลงไป