ถ้ำวิปัสสนา

พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เผยแพร่สมาธิภาวนาอย่างมีหลักการและยึดหลักแนวทางการปฏิบัติ ของ“พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ” ให้คงความสำคัญต่อการปฏิบัติทางด้านจิตใจ และเน้นเรื่องการทำสมาธิ สะสมพลังจิต ได้เล็งเห็นว่า ปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมและช่วยให้จิตใจสงบได้โดยเร็ว คือ สถานที่สัปปายะที่ มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา ซึ่งในกลางกรุงเทพฯไม่มี จึงได้ดำเนินการสร้างป่าไม้ – ภูเขา ขึ้นบริเวณวัดธรรมมงคลเรียกว่า “ถ้ำวิปัสสนา”

 

“ถ้ำวิปัสสนา” สร้างอยู่ทางด้านหลังศาลาของวัดธรรมมงคล บนเนื้อที่ 4 ไร่ การปลูกป่าได้เสาะหาต้นไม้นานาพันธุ์จาก ป่าแท้ ๆ และบรรทุกหินมาจากภูเขาก่อเป็นถ้ำใหญ่ขนาดบรรจุคนได้ 200-300 คน บรรยากาศภายในถ้ำเงียบสงัด สงบเย็นสบายมีอากาศถ่ายเทกั้นรั้วล้อมรอบป้องกันผู้คนพลุกพล่านบริเวณภายนอกมีสระน้ำรอบสระปลูกไม้ดอกและไม้ประดับแลดูงดงามตระการตาแต่ละมุมได้ถูกจัดสรรให้เป็นไปตามธรรมชาติทาง
วัดธรรมมงคลได้กำหนดให้ถ้ำวิปัสสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมารับการอบรมพระกรรมฐาน และสำหรับนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ตลอดทั้งผู้มาถือศีลอุโบสถทุกท่าน