หมวดศิษย์ที่ดี
ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การบูชา สิ่งที่ควรบูช่า เป็นมงคลอย่างสูงสุด


ศิษย์รักครู
เรารักคุณครู เชิดชูบูชา
เพราะท่านกรุณา เมตตาต่อเรา
เราจะไม่ดื้อ เราจะไม่ซน
เพราะเราทุกคน นั้นรักคุณครู ฯ
ครูคือแม่พระ
เปรียบคุณครู เหมือนแม่ คนที่สอง
คอยปกป้อง สอนสั่ง ทั้งรักษา
ช่วยอบรม บ่มนิสัย ให้วิชา
ศิษย์ก้าวหน้า เพราะแม่ครู ผู้เจริญ
พระคุณครู นั้นเลิศ ประเสริฐค่า
คอยเมตตา สั่งสอน เราทุกสิ่ง
สร้างสรรค์ ความเจริญ ที่ดียิ่ง
แม่เป็นมิ่ง ขวัญศิษย์ ติดตรึงใจ
ศิษย์รักครู รักแน่ ไม่แปรจิต
ศิษย์รักครู รักสนิท กว่าสิ่งไหน
ศิษย์รักครู รักหมด ทั้งดวงใจ
ศิษย์รักครู มากกว่าใคร ในชีวาฯ
เชื่อฟังเถิดประเสริฐนัก
การเชื่อถ้อย ฟังคำ ตามปราชญ์สอน
จะถาวร พ้นทุกข์ สบสุขศานติ์
อีกบิดา มารดา ครูอาจารย์
เชื้อฟังท่าน ดีเด่น เป็นมงคลฯ

ก้มกราบครูรู้สำนึก
คุณครูจ๋า.... โปรดทราบ ไวสักนิด
ว่าดวงใจ ของศิษย์ คนึงหา
เคารพรัก เชิดชู และบูชา
เช่นมารดา บิดา ของศิษย์เอง
แม้บางครั้ง คุณครู จะหงุดหงิด
สั่งสอนศิษย์ ด้วยจิตใจ คล้ายข่มเหง
ศิษย์ทั้งกลัว ทั้งเศร้า ทั้งยำเกรง
ศิษย์ผิดเอง ทำครูให้ ไม่สบายใจ
ขอคุณครู ผู้มีคุณ การุณด้วย
โปรดจงช่วย อโหสิกรรม ศิษย์ทำไว้
ปลดเปลื้องบาป ออกไป จากใจกาย
โปรดอภัย ความผิดพลั้ง แต่หลังมา
นับแต่นี้ ศิษย์ฝึกตน เริ่มต้นใหม่
สำรวมกาย วาจาใจ ให้แน่นหนา
มิให้ผิด ต่อคุณครู ผู้เมตตา
ขอสัญญา พุทธบุตร หยุดต่ำทรามฯ
แด่คุณครูทุกท่าน
กลิ่นหญ้าแพรก ดอกมะเขือ เจือกลิ่นธูป
ก่อเป็นรูป วันพิธี มีความหมาย
เพื่อรำลึก ถึงคุณครู ผู้พลีกาย
สองมือหมาย ปั้นศิษย์ตน เป็นคนดี
อีกความรู้ คุณธรรม ท่านนำชัก
เพื่อศิษย์รัก เรียนรู้ สู่วิถี
อนาคต สดใส ไร้ราคี
ด้วยศิษย์มี ภูมิคุ้มกัน อันตราย
ปาเจรา เปล่งมา ด้วยใจเคารพ
จริยา น้อมนบ ทบถวาย
โหนติ แด่คุณครู มิรู้คลาย
คุณุตรา ร่ายนุคา สการคุณ
ขอปวงศิษย์ ร่วมใจ ให้เป็นหนึ่ง
กระทำซึ่ง สิ่งดีดี ให้เป็นบุญ
สำรวมจิต สำรวมกาย ให้เป็นบุญ
ทนแทนคุณ แด่ปวงครู ผู้ปราณี ฯ
-------๐๐๐๐๐-----------