คิดดี มีสุข

 
 

 

อินทิรา ปัทมิทร

ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และมีอิทธิพลต่อจิตใจ ร่างกาย และการกระทำของคนเรา เป็นอย่างมาก

ถ้าคิดแต่เรื่องดี ๆ จิตใจก็จะเบิกบานเป็นสุข ร่างกายก็กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา จะทำอะไรก็ทำอย่างมั่นใจ ทำด้วยความสนุกเพลิดเพลิน ทำให้สิ่งที่ทำนั้นได้ผลออกมาดี

เช่น เวลาทำงาน ถ้าคิดในแง่ดีว่างานที่ทำนั้นมีคุณค่า ทำแล้วนอกจากจะเกิดรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย เห็นงานหนัก งานยุ่ง งานยาก เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ

จิตใจก็จะเกิดความรู้สึกอยากทำงานนั้น มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ร่างกายก็มีพลังที่จะทุ่มเทให้กับงาน ชนิดทำงานหามรุ่งห่ามค่ำก็ยังได้ ไม่เกียจค้าน หรือแม้บ้างทีร่างกายเจ็บป่วย แต่ด้วยใจที่ห่วงงาน ก็ยังทำให้สามารถทนทำงานต่อไปได้จนสำเร็จ

ในเมื่อตั้งใจทำงาน ทุ่มเทแรงใจแรงกายเช่นนี้แล้ว ผลงานก็ย่อมออกมาดี ไม่มีผิดพลาด โอกาสที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพก็มีได้สูง

ในทางตรงกันข้าม ถ้าคิดแต่เรื่องไม่ดี จิตใจหดหู่ เศร้าหมอง บางทีก็โกรธแค้นริษยาคนนั้น อาฆาตคนนี้ ทำให้ร่างกายพลอยเหี่ยวเฉา หน้านิ่ว คิ้วขมวด พูดจาไม่น่าฟัง รู้สึกไม่อยากทำอะไร หรือไม่ก็ทำแบบส่งเดชแบบขอไปที งานที่ทำจึงผิด ๆ พลาด ๆ เอาดีไม่ค่อยได้

ดังเช่น คนที่ชอบคิดว่า งานเป็นภาระ คิดดูถูกงานที่ตัวเองทำ หรือไม่ก็คิดว่าตัวเองด้อยความสามารถ สู้คนอื่นไม่ได้ จิตใจก็ย่อมไม่มีความสุข มีแต่ความคับแค้นใจ อิจฉาริษยา รู้สึกขวางหูขวางตาคนที่ได้ดีกว่า ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสุขในการทำงาน

ร่างกายก็ผิดปกติ เพราะเกิดความเครียดสูง มีอาการต่าง ๆ เช่นปวดศีรษะ ปวดท้อง ใจสั่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืดเฟ้อ ท้องเสียบ่อย ๆ นอนไม่หลับ เป็นต้น ทำให้ต้องลางานเป็นประจำ

ในเมื่อไม่มีใจให้กับงาน ร่างกายหรือก็เจ็บป่วย แล้วจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างไร งานที่ทำย่อมล่าช้า คุณภาพต่ำ ถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิ หรือทำผิดพลาดจนเสียหายแก่หน่วยงานได้ โอกาสที่จะก้าวหน้าในงานก็ไม่มี

ดังนั้นเราจึงควรหมั่นดูแลความคิดของเราให้ดีนะคะ เมื่อใดที่เริ่มคิดในแง่ลบ คิดแล้วเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจ ขอให้หยุดคิดทันที แล้วเปลี่ยนไปคิดในสิ่งที่ดี ๆ แทน ถ้าคิดสิ่งดี ๆ ไม่ออก ก็ลองถามเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เป็นนิจก็ได้

แล้วคุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าแต่ก่อนค่ะ

อินทิรา ปัทมิทร
กรมสุขภาพจิต