ลักษณะหญิงที่เป็นมงคล

   ลักษณะหญิงที่เป็นมงคล คือ
๑) หน้าใส แก้มอิ่ม สงบเสงี่ยม มรรยาทเรียบร้อย หลับง่ายตื่นเร็ว เวลาหลับ หายใจระรวยอ่อน มือเท้าเหยียดตรง นุ่งห่มเรียบร้อย ตื่นนอนหน้าตาสดชื่น แก้มอิ่มใสเปล่งปลังมีน้ำมีนวล ดวงหน้าได้รูปคิ้วปากจมูกรับกัน เนื้อแก้มเต็มอิ่ม ริมฝีปากตึง

๒) เดินแขนอ่อนไกวพองาม เดินรอยส้นไม่ลึก

๓) เสียงอ่อนหวาน แขนและนิ้วสวยเล็บงาม ผิวขาวหรือมีน้ำมีนวล หน้าอ่อนกว่าวัย ผมดกดำเงางามตีนผมยาวจรดหางตา ฟันสวยเป็นระเบียบแวววาว คิ้วตาจมูกคางริมฝีปากรับกันดี

๔) ทรวงอกเต่งตึง นุ่งห่มเรียบร้อย ตาสวยซื่อ มีกลิ่นกายกลิ่นปากหอมเหมือนกายเด็กอ่อน

๕) เจรจาไพเราะ รู้จักทอดจังหวะ พูดพร้อมรอยยิ้ม ตามีแววสุดใส กิริยาแช่มช้อย

๖) ใจเมตตาอารี เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณาในเพื่อนมนุษย์และเหล่าสัตว์
    หรืออีกอย่าง๑คือ
รูปสวย รวยทรัพย์ นับวิชา มรรยาท ชาติผู้ดี (อันนี้ของผมเองครับ) หญิงใดมีลักษระดังที่กล่าวมา นับว่าเป็นผู้มี่บุญวาสนาสูงทีเดียว เกิดมาพร้อมด้วยบุญและบารมี อยู่แห่งหนใดไม่ตกทุกข์ได้ยาก เกิดมามีแต่ความสุข เกิดมาจน หรือรวยก็ไม่ประสพทุกข์
มีแต่คนรักคอยช่วยเหลือ ให้ความเคารพ ยำเกรง ซื่อสัตย์มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และชื่อว่าเป็นศรีของครอบครัว ลูกหลาน