สุขกับการทำงาน

สังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมที่มีการดิ้นรนแข่งขันสูง ไม่ว่าหญิงหรือชายหนุ่มหรือแก่ต้องดิ้นรนหางานทำด้วยกันทั้งนั้น และในแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะพอใจหรือมีความสุขในการทำงานในหน้าที่ของตนกันนัก ผู้ที่จะต่อสู้ได้สำเร็จสมหวังจะต้องเป็นบุคคลที่เข้มแข็ง รู้จักปรับตัว อดทน และมีสุขภาพจิตดีเท่านั้น จึงจะชนะในทุกๆ สิ่งได้

ในวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้ตนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น ก็ต้องมีหลายวิธี ซึ่งเราสามารถนำมาเลือกใช้กับตัวเราและสภาพของเราในภาวะนั้นๆได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช้ทั้งหมดทุกข้อก็ได้ ดังนี้คือ

1. ค้นหาความจริงในข้อที่ว่า ชีวิตเรา ต้องการอะไร ? ปัจจัย 4 อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และความมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์
2. มีความภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเอง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่เห็นแก่เงินรางวัล อย่างเดียว
3. หาวิธีสนุกกับงาน เพราะจะช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ มีความคิด ริเริ่มใหม่ๆ
4. สร้างมิตรในที่ทำงาน ไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งไปทั้งหมด ฟังความคิดเห็น ของคนอื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง
5. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อช่วยให้คลายเครียด และไม่ปล่อยให้งานค้างมากจนเกินไป
6. ทำงานให้เร็ว เหนื่อยน้อยและมีคุณภาพที่สุดขณะเดียวกันก็ไม่มุ่งที่จะแข่งความก้าวหน้ากับคนอื่นๆ เพราะจะทำให้เกิดความริษยาขาดความสามัคคีประสานงานกันได้
7. ปฏิบัติงานอย่างมีน้ำใจ มีมารยาท พูดจาไพเราะอ่อนหวาน หรือ หามุขตลกมาช่วย คลายเครียด ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมงานในบางครั้ง
8. แบ่งเวลาให้งานกับครอบครัวอย่างลงตัวไม่คร่ำเคร่งจนเกินไป ให้ได้มีเวลาว่างอยู่ด้วยกัน พักผ่อนและถ่ายเทความสนใจให้แก่กัน เพื่อความสุขในครอบครัวและความสำเร็จในหน้าที่ การงานเป็นพื้นฐานสำคัญ
คงไม่ยากเกินไปนะคะ

"ขอให้มีความสุขมากๆ ในการทำงานค่ะ"

 

 

By: ศิริจันทร์ สุขใจ พยาบาลวิชาชีพ