สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี

"บ้านเราแสนสุขใจ ถึงจะอยู่บ้านไหน ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา"

บ้านคือวิมานของทุกคน
ไม่มีที่ใดที่จะให้ความรู้สึกเป็นสุขและอบอุ่นเท่าที่บ้าน แต่ทำไมหลายคน
ไม่พยายามช่วยกันทำบรรยากาศในบ้านให้เป็นสุขอย่างที่ต้องการ
การสื่อสารกันระหว่างคนในครอบครัว
เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บรรยากาศของบ้านอบอุ่นและเป็นสุข
การพูดจากันเพื่อสร้างสุขในบ้านนั้น ต้องพูดกันในทางบวก ซึ่งทำได้ไม่ยาก
ด้วยวิธีการดังนี้

1. พูดกันด้วยถ้อยคำสุภาพ น้ำเสียงนุ่มนวล โดยเฉพาะคนที่มีนิสัยใจน้อย
มักจะทนฟังคำพูดที่ใช้น้ำเสียงห้วนๆ ไม่ค่อยได้ ได้ยินเสียงห้วนๆ แล้ว
จะหงุดหงิดอารมณ์เสีย

2. ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร ต้องพูดให้ติดปากเป็นนิสัย
อย่าละเลยกับคนในบ้านซึ่งถือว่าเป็นคนที่สำคัญ
อย่าคิดว่าเป็นคนกันเองคงจะไม่เป็นไร

3. ทักทายหยอกล้อกันบ้างตามเวลาและโอกาส เพื่อให้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใส

4. พูดแสดงความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความรัก
ความผูกพันที่แน่นแฟ้น

5. พูดแสดงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เมื่อคนหนึ่งคนใดในครอบครัวมีปัญหา ไม่สบายใจ จะได้คิดถึงบ้านเป็นอันดับแรก

6. พูดอย่างมีอารมณ์ขัน อารมณ์ขันช่วยสร้างสรรค์ให้ชีวิตมีความสุข สนุกสนาน
และทำให้บ้านมีเสียงหัวเราะ

7. พูดอย่างจริงใจ แม้การพูดจะพูดดี พูดหวาน พูดไปในทางบวกแค่ไหน
แต่จะไม่มีความหมายและคุณค่า ต่อผู้ฟังเลย ถ้าคนพูดขาดซึ่งความจริงใจในคำพูด
สุภาษิตบทที่ว่า "อันอ้อยตาลหวานลิ้นก็สิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย"
ยังใช้ได้ดีเสมอ การ สื่อสารด้วยคำพูดที่ดีในครอบครัว
ทำให้ภายในบ้านมีชีวิตชีวา และสามารถป้องกันปัญหานานัปการได้อีกด้วย

 

By: นิตยา เชื้อโชติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์