เลือกคู่ดูอย่างไร

โดยทั่วไปทั้งชายและหญิง มักจะมีความคิดในเรื่องการมีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควร แต่มักจะมีคำถามว่าใครควรจะเลือกคู่ครองอย่างไรจึงจะถูกใจ ซึ่งไม่มีคำตอบที่เฉพาะเจาะจงและตายตัว แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีการเลือกคู่ครองดังกล่าวก็ต้องเข้าใจถึงความจริงพื้นฐานที่ว่า

1. คู่ครองของเราก็เป็นคนธรรมดา ซึ่งอาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้ในภายหลัง เช่น ขี้บ่น เจ้าระเบียบ ไม่พูดจาหวานเหมือนดังเคย ฯลฯ ดังนั้นจึงควรสังเกตและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
2. คู่ครองของเราก็มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเรา แต่นั้นก็คือตัวของเขาซึ่งคุณรักเขาคิดที่จะอยู่ร่วมกับเขาอย่างมีความสุข ก็คงจะต้องยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน
3. ทุกคนก็คงอยากให้คู่ครองของเรารักเราคนเดียว แต่ในความเป็นจริงก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของ เมียน้อยหรือเรื่องชู้สาวอยู่เสมอ
4. เรื่องของเศรษฐฐานะก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยมีส่วนช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขตาม สมควร ซึ่งถ้าทั้งคุณและคู่ครองของคุณเป็นคนขยันสร้างฐานะก็คงไม่ต้องกลัวว่าชีวิตจะลำบาก
5. ในอนาคตถ้าคุณมีลูก ก็คงหวังว่าน่าจะเป็นที่พึ่งในอนาคตได้ ซึ่งถ้าคุณเลี้ยงดู ให้ความรัก และการศึกษาแก่เขา เขาก็คงจะเป็นคนดีและอาจจะเป็นที่พึ่งของคุณได้อย่างที่หวังไว้
6. การมีคู่ครองถ้าไม่ได้เกิดจากความรักหรือความพอใจของคุณเอง เช่น บางคนแต่งงาน เพื่อให้ พ่อแม่สบายใจก็คงจะต้องเตรียมใจว่าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้
7. คงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องที่จะแต่งงานเพื่อเป็นการหนีปัญหาบางอย่าง เช่น มีปัญหาพ่อแม่ อยากเป็นอิสระเพราะนอกจากไม่เป็นการแก้ปัญหาและก็อาจจะเกิดปัญหาอื่นๆ ได้อีกในอนาคต อันใกล้

ที่กล่าวมาแล้วเป็นเพียงความจริงบางส่วนของการมีชีวิตคู่ซึ่งนอกเหนือไปจากความสุขและความอบอุ่นในชีวิตของ
การมีคู่ครอง ดังนั้น ถ้าคุณคิดที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครอง ก็คงต้องพิจารณาว่าคุณยอมรับความจริง เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะแก่การแต่งงานหรือเป็นพ่อแม่แต่ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีตามปกติ
ได้เช่นกันสำหรับท่านที่คิดว่า พร้อม (หรือยังไม่พร้อมแต่สนใจ) ลองมาดูว่าหลักเกณฑ์ทั่วไป ที่มักจะใช้ในการเลือกคู่มีอะไรบ้าง

1. ควรจะเป็นคนที่คุณรู้สึกพอใจในตัวเขาในหลายๆ ด้าน เช่น รูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ท่าทาง การใช้คำพูด ฯลฯ บางคนอาจเรียกว่าถูกชะตาก็ได้ ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เห็นข้อดีของเขาอย่างที่คุณเห็นก็ได้
2. มีทัศนคติตรงกันหรือพูดกันรู้เรื่อง คือไวต่อความต้องการของอีกฝ่ายพอสมควร ซึ่งฝึกได้ถ้าคุณเอาใจใส่
สนใจคู่ของคุณมากๆ
3. มีความรู้สึกชื่นชมยกย่องซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะทำงานคนละด้านหรือมีการศึกษาที่แตกต่างกัน
4. มีเหตุผล พูดจาปรึกษาหารือกันได้ ไม่ใช้แต่อารมณ์อย่างเดียว
5. ขยัน สำคัญมาก เพราะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่และอนาคตข้างหน้า
6. ปรารถนาดีต่อกัน หรือจริงใจต่อกัน ข้อนี้ต้องดูกันนานว่าไม่ได้แสร้งหรือหวังผลประโยชน์
7. อายุก็มีความสำคัญ เพราะจะทำให้มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น มีความอดทน และมีความพร้อมมากขึ้น
8. มีสุขภาพกายที่ดี หมายถึงแข็งแรงและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
9. มีสุขภาพจิตดีปรับตัวเข้ากับคนและสิ่งแวดล้อมได้ไม่มองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป และถ้ามีปัญหาทาง
สุขภาพจิต เช่น กังวลมากๆ เป็นโรคจิต ซึมเศร้า ก็คงต้องได้รับการบำบัดก่อน
10. ควรมีพื้นฐานทางเศรษฐฐานะพอที่จะพึ่งตนเองได้เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหากับชีวิตคู่ในอนาคต
11. ความรัก ข้อนี้คงจะรู้กันได้ถ้าพบคนที่คุณถูกใจ

ทั้งหมดเป็นเพียงหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อ คิดว่ามีข้อที่สำคัญหลายๆ ข้อ น่าจะได้คนที่ดีเพียงพอที่จะเป็นคู่ครองของเราได้ แล้วอย่าลืมปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีและมีค่าในตัวเอง เพื่อที่ว่าคุณจะได้เป็นคนที่มีค่าอีกคนหนึ่งในสังคม

 

 

 

By: นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ โรงพยาบาลจิตเวชเลย