จีบหญิง
 
 
 

จีบผู้หญิงเปรี้ยวๆต้องเกี้ยวคล่อง จีบผู้หญิงจองหองต้องขยัน
จีบผู้หญิงลวดลายต้องไล่ทัน จีบผู้หญิงกลัดมันต้องผันผ่อน
จีบผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใจกล้า จีบผู้หญิงมายาอย่าใจร้อน
จีบผู้หญิงไก่แก่ต้องแง่งอน จีบผู้หญิงใจอ่อนต้องผ่อนตาม
จีบผู้หญิงช่างพูดอย่าพูดมาก จีบผู้หญิงหุบปากต้องหมั่นถาม
จีบผู้หญิงนุ่มนวลอย่าลวนลาม จีบผู้หญิงรูปงามอย่าวางโต
จีบผู้หญิงคนชั่วต้องสอนสั่ง จีบผู้หญิงรวยสตางค์ต้องวางโก้
จีบผู้หญิงนักศึกษาอย่าคุยโม้ จีบผู้หญิงยโสอย่าขัดใจ
จีบผู้หญิงรูปชั่วต้องยกยอ จีบผู้หญิงของตกต้องเก็บให้
จีบผู้หญิงใจร้อนอย่ามือไว จีบผู้หญิงบ้านไกลต้องหมั่นเยือน
จีบผู้หญิงนักเดินทางต้องเงินหนัก จีบผู้หญิงอกหักต้องเป็นเพื่อน
จีบผู้หญิงรุ่นน้องต้องคอยเตือน จีบผู้หญิงเป็นเพื่อนต้องใจเย็น