พระเทพเจติยาจารย์
(พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานคณะสงฆ์ประเทศแคนาดา
*************** ***************

 

ผลงานการสร้างวัด

วัดที่ 1 พ.ศ.2486 ได้สร้างวัดบ้านห้วยแคน ต.หนองเหียน อ. เมือง จ. สกลนคร ขณะนั้นอายุได้ 24 ปี

วัดที่ 2 พ.ศ. 2487 ได้สร้างวัดวิริยพลาราม บ้านเต่างอย อ. เมือง จ. สกลนคร

วัดที่ 3 พ.ศ. 2489-91 สร้างวัดมณีคีรีวงค์ (กงษีไร่) จ.จันทบุรี มีกุฏิ ศาลา หอระฆังฯลฯ

วัดที่ 4 พ.ศ. 2492-95 สร้างวัดดำรงธรรมมาราม อ.ขลุง จ. จันทบุรี ให้เป็นที่ธุดงค์วิปัสสนา
กัมมมัฐาน

วัดที่ 5 พ.ศ. 2483 สร้างวัดสถาพรพัฒนา (วัดหนองชิ่ม) ต.หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นแหลงบำเพ็ญ
สมณะธรรมเป็นอย่างดีสงบร่มเย็น

วัดที่ 6 พ.ศ. 2506 สร้างวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ เป็นวัดแรกใน
กรุงเทพฯเนื้อที่ 32 ไร่มีกุฏิบำเพ็ญสมาธิภาวนา 90 หลัง กุฏิถาวรอีก 9 หลัง ศาลาการเปรียญ
ศาลาเมรุฌาปนสถาน อุโบสถ และที่สำคัญที่สุด คือพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สวยสดงดงานตามศิลป์
ไทยวิจิตรตระการตาหาชมได้อยาก สิ้นงบประมานร้อยล้านบท มีพระภิกษุสงฆ์พำนักอยู่กว่า 400 รูป และมี ร.ร.

อนุบาล อบลมสอนหนังสือให้แก่นักเรียนกว่า 500 คนในปัจจุบัน

วัดที่ 7 พ.ศ. 2512 สร้างวัดผ่องพรรณธิยาราม ซอยลาซาน สุขุมวิท105 พระโขนง กรุงเทพฯ
เนื้อที่ 10 ไร่ มีกุฏิบำเพ็ญสมาธิภาวนา 60 หลัง ศาลาการเปรียญ อุโบสถ หอระฆัง และอื่นๆ

วัดที่ 8 พ.ศ. 2512 สร้างวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน ลาดพร้าว
กรุงเทพนฯ มีกุฏิ 40 หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม ร.ร.ปริยัติธรรมอุโบสถ มีพระสงฆ์ 100 รูป

 

วัดที่ 9 พ.ศ. 2511 สร้างวัดหนงกร่าง วิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม มีกุฏิ 80 หลัง ศาลาการเปรียญ อาคารเรียน 3หลัง อุโบสถ 2 ชั้น มีพระภิกษุสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรศึกษา อยู่ปัจจุบัน 200 รูป

 

วัดที่ 10 พ.ศ. 2513 สร้างวัดอมาตยารามเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 60 ไร่มีศาลา กุฏิ อุโบสถ
ครบบริบูรณ์

วัดที่ 11 พ.ศ. 2516 สร้างวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ซ.อุดมสุข สุขุมวิท 103 พระโขนง กรุงเทพฯ มีศาลากุฏิโรงครัว
บ่อน้ำ อุโบสถ ตามลำดับ

วัดที่ 12 พ.ศ. 2514 สร้างวิทยาลัยสงฆ์วังน้อย จ.อยุธยา (วชิราลงกรณ์วิทยาลัย) มีเนื้อที่ 18 ไร่
มีระภิกษุสามเณร 300 รูป ศึกษาเล่าเรียนอยู่ปัจจุบัน

วัดที่ 13 พ.ศ. 2513 สร้างวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติะรรมให้

บรรลุเป้าหมายในทาปฏิบัติบำเพ็ญวิปัสสนานสูงเมาะกับภูมิประเทศ
แถบนี้ปัจจุบันนี้ (พ.ศ.2530-31-32) พระญาณวิริยาจารย์จะปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่น้ำตกแม่กลาง และฝึกพลังจิตให้

สว่างไสวแล้วนำไปโปรดญาติโยมต่อไป

รายชื่อและที่อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์ไทย
ในประเทศแคนาดา

1. วัดราชธรรมวิริยาราม บุดดิสท์ เทมปิ้ล 1 ( ออตตาวา)
RATCHADHM VIRYARM BUDDHIST TEMPLE I
1815 DUNOBIN RD.KANATA ONTRIO CANADA
(OTTAWA CARLETON REGINO)

2. วัดราชธรรมวิริยาราม บุดดิสท์ เทมเปิ้ล 2 (ไนแองการ่า ฟอลส์)
RATCHADHM VIRYARM BUDDHIST TEMPLE II
4696 MORRISON st. NIAGARA FALLS
ONTARIO L2E 2B9 CANADA TEL.(905) – 378849

3. วัดราชธรรมวิริยาราม บุดดิสท์ เทมเปิ้ล 3 (เอ็ดมันตัน)
RATCHADHM VIRYARM BUDDHIST TEMPLE III
12520-135 AVE. EDMONTON, ELBERA
T5L 3X3 CANADA TEL.(403) 451-9535

4. วัดราชธรรมวิริยาราม บุดดิสท์ เทมเปิ้ล 4 (แคลแกรี่)
RATCHADHM VIRYARM BUDDHIST TEMPLE IV
1248-25 st. CALGARY, ALBERTA CANADA

5. วัดญาณวิริยา บุดดิสท์ เทมเปิ้ล 1
YANVIRIYA BUDDHIST TEMPLE I
2004 E. PENDER st
VANCOUVER, B.C V5L 1W9 CANADA TEL. (604) 251-5326

6. วัดญาณวิริยา บุดดิสท์ เทมเปิ้ล 2
YANVIRIYA BUDDHIST TEMPLE II
166 CEDAR AVE. RICHMOND HILL,
ONTARIO L4C 2A8 CANADA TEL.(905) 884-0299

 

ตั้งแต่ท่านฯ ออกบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่านได้อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติ พระกรรมฐานอย่างมาก จนท่านได้เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน โดยอุทิศชีวิต ของความเป็นพระภิกษุสงฆ์บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจโดยเฉพาะด้านวัฒถุ ท่านได้ก่อสร้างวัดต่างๆที่เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม

และเป็นแหล่งด้านการศึกษาทุกๆวัดที่ท่านสร้างล้วนแต่เนประโยชน์ อย่างยิ่ง และมีความมั่นคงมีถึง 10 กว่าแห่งในประเทศไทย กับทั้งได้สร้าง พระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นปูชนียสถานที่มีประชาชนมากราบไหว้ทุกๆวันจำนวนมาก เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ระเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา อย่างยิ่ง เพราะเป็นที่รวมซึ่งศิลปวัฒธรรม พร้อมทั้งแสดงถึงศรัทธาประชาชนที่มีต่อท่านฯ อย่างกว้างขวาง

เพราะต้อง ใช้ปัจจัยนับเป็นร้อยๆล้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้มาจากประชาชนทั่วประเทศบริจากเพราะศรัทธาในตัวท่านฯ มิได้ไป เรี่ยไรที่ไหน เพียงตั้งตู้บริจาคไว้ที่เคาน์เตอร์ศาลาแห่งเดียวเท่านั้นจึงเป็นการแสดงถึงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในยุคนี้การปกครองของท่านได้เน้นหนักให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาแก่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ท่านจำนวนมาก ทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับ

ประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องด้วยท่านเป็นพระปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งได้บำเพ็ญใน เบื้องต้นแห่งชีวิตความเป็นพระภิกษุสามเณร โดยการปฏบัติครั้งแรกอยู่กับอาจารย์กงมา จิรปุญโญ (ศิษย์เอกของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต) เป็นเวลาถึง 8 ปีและอยู่ปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตโตเป็นเวลา 4 ปี ดังนั้น ท่านฯ จึงมีความชำนานในการสอนพระกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ซาบซึ่งในเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดถึง ผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับก็เป็นที่ยอมรับจากบรรดาศิษย์ทั้งหลาย

 

ด้านการศึกษา

ท่านฯก็ให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านได้ร่ำเรียนเขียนอ่านตามหลักวิชาการด้านพุทธศาสนา และทางวิชาสามัญตลอดถึวชาต่างประเทศ โดยตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนวิชาสามัญ ให้พระภิกษุสาม เณรทั้หลายได้ร่ำเรียนโดยไม่อยู่ในเขตวงจำกัดให้มีความรู้กว้าขวางเข้าใจ พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาอยู่ในแวดวง ของทานฯจำนวนหลายพันองค์ ได้ซึ่งความรู้เป็น

ประโยชน์แก่ตนในหลายกรณีทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกมากมายทุก องค์เหล่านั้นต่างระลึกถึงคุณานุคุณของท่านฯอย่างมิรู้ลืมและจริงใจบัดนี้ก็ปรากฏว่ามีผู้เรีนสำเร็ช่วยงานพระพุทธ ศาสนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากทางด้านปกบัติธรรกรรมฐาน หมายถึงการดำเนินการทา ด้านจิตใจนั้นท่านฯ ได้วางรากฐานการปฏิบัติอันเป็นแนวทางเช่นกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตตเถระ คือแนวทางสาย กรรมฐานอั้นเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนทุกๆชั้นโยเฉพาะวัดธรรมมงคลนี้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่มาก โดย

มีพระภิกษุ สามเณรถึงกว่า 400 องค์ มีประชาชนฟังธรรมจำศีลวันพระลพกว่า 500 คน มีเด็กอยู่ในอุปการะกว่า 500 คนเป็นแหล่งกลางของผู้ต้อการแสวงบุญอย่างกว้างขวางที่สุดแห่หนึ่งในใจกลางกรุเทพมหานคร นอกจากนั้นยังเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาเด็กเล็ก (เยาวชนของชาติ)โดยจัดเนินการช่วยเหลือสร้างสถาบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นที่ จ .เชียงใหม่ อ.จอมทอง สร้าง 13 แห่ง ที่ อ.ดอยเต่า 3แห่ง ที่ อ.สารภี 1 แห่ง จ.ลำพูน ที่ อ.ป่าชาง 10แห่ง ที่ จ. อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ 5แห่ง ที่ จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 3แห่งนี้เป็น

อาคารเพื่อรวบเด็กมาอบรมเลี้ยงดูแต่ละตำบล นอกจากนี้ก็ได้มีการให้โภชนาการอาหารเสริมเด็กเล็กอายุก่อนวัยเรียน อ.จอมทองมี 2,000คน อ.ดอยเต่า 800คน อ ป่าชางมี 1,800คน อ.ศรีเชียงใหม่ 2,000คนทั้งนี้มีวัดธรรมมงคลเป็นศูนย์กลางเพื่อนำเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือ และดำเนินการขณะนี้ท่านฯยังได้สร้างโรงพยาบาลให้แก่รัฐบาลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น

อำเภอจอม ทองขนาด 60 เตียงที่ว่าการอำเภอจอมทองท่านก็ได้ช่วยเหลือจนสำเร็จสถานปฐมศึกษาที่อำเภอจอมทอดังนั้นวัด ธรรมมงคลนี้จึงเป็นศูนย์ที่ยิ่งใหญ่มากในการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์และพระพุทธศาสนาดังได้กล่าวมา แล้วทั้งหมดนี้ท่านฯได้อุทิศชีวิตของท่านเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและบุคคลผู้อื่นโดยการเสียสละอย่างสูงมิเห็นแก่ ความเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใด หากท่านมิได้เสียสละอย่างยิ่งยวดแล้ว ผลงานจะปรากฏแก่สายตาของประชาชนเช่น นี้ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านฯจึง ยอมเสียสละทั้งร่างกายและจิตใจทุ่มเทการกระทำเพื่อความเจริญรุ่งเรือแก่พระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงเป็นที่เคารพ นับถือของประชาชนเป็นอย่างสูงในขณะนี้พุทธบริษัททั้งหลายต่างก็พากันชื่นชมในผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ ชาติและพระพุทธศาสนา อย่างหาประมานมิได้

 

 

ประมวลภาพ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร