สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร./โทรสาร 0 2311 1387 , 0 2741 7822 , 0 2332 4145
สำรองที่พักได้ที่ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ โทร. 0 2741 7822

การบำเพ็ญสมาธิเป็นประโยชน์มากต่อชีวิต แต่การแสวงหาสถานที่บำเพ็ญนั้นยากพอสมควร เพราะต้องมีครูบา อาจารย์ สถานรองรับอันเป็นที่สงบมีอิสระพร้อมทั้งความสะดวกสบายจึงจะได้ผลสมความตั้งใจศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของวัด ในหมู่บ้านรังสิยา ใกล้พระมหาเจดีย์เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ 600 ตารางวา เพื่อช่วยให้ ฆราวาสผู้มาปฏิบัติธรรม มีที่พัก ที่สัปปายะ ภายในมีห้องพักแบบโรงแรม ๘๐ ห้อง จุผู้มาปฏิบัติได้ ประมาณ ๑๘๐ คน แบ่งห้องพักเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อไม่ให้แออัดและไม่รบกวนกัน มีทั้ง ห้องเดียว ห้องคู่ และห้องรวมสำหรับครอบครัว ทุก ห้องมีเตียง มีที่นอนสปริง หมอน ผ้าปูที่นอน ตู้เสื้อผ้า และติดเครื่องปรับอากาศ มีห้องนั่งสมาธิ บริเวณจงกรม มุม หนังสือธรรมมะ และห้องอาหาร ห้องบรรยาย และมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำวิธีการ พร้อมทั้งโปรแกรมประจำวัน

วัตถุประสงค์ของศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ

1. ต้องการเผยแพร่สมาธิอย่างกว้างขวางแก่ทุกๆ คนให้มีความสงบและสุขใจ
2.เพื่อความสะดวกแก่ผู้ประสงค์ทำสมาธิเพราะว่าปัจจุบันมีคนจำนวนมากต้องการจะทำสมาธิแต่ไม่ทราบจะไปที่ไหน จะหาครูบาอาจารย์ได้อย่างไร ลำบากด้วยสถานที่ทั้ง ไม่รู้จักใครบ้าง ไม่มีอิสระบ้าง เป็นต้น เมื่อมาที่ศูนย์สมาธิก็จะมี ความสบายใจ
3. เพื่อพักผ่อนทางใจ เพิ่มพูนพลังจิต พร้อมเพิ่มสมรรถนะทางใจให้มีความแกร่งความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4. ให้บังเกิดความสุขพิเศษ ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าไม่มีความสุขใด เท่าทำใจเราให้สงบสุขได้เมื่อให้โอกาสแก่ ทุกคนได้ศึกษาใจตนเองเพราะความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจเรา