โครงการประทีฟเด็กไทย

หลวงพ่อได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง เห็นลูกหลานชาวบ้านน่าสงสารเวทนาน่าหดหูใจ ทั้งอดยากไร้การศึกษา ชาวบ้านก็ยากจน ทำให้คิดถึงเมื่อครั้งที่หลวงพ่อไปประเทศเยอรมันกับนายเฮอร์มั่นชาวเยอรมัน เขาบอกว่าถ้าต้องการให้ประเทศไทยเจริญ ต้องเริ่มต้นพัฒนาเด็กๆก่อน ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาถูกต้อง เด็กๆ ก็จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ประเทศชาติศาสนาเจริญยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อกลับจากเยอรมัน จึงได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2520 ณ ที่วัดธรรมมงคล ใช้ชื่อว่า อนุบาลธรรมศาลา และไปสร้างบให้ตำบลบัวขาว บ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 5 แห่ง ในสมัยนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร เขาคิดว่าไม่สำคัญ เพราะโรงเรียนรัฐบาลก็มีอยู่แล้ว หลวงพ่อก็พยายามอธิบายให้ใครต่อใครเข้าฟัง ไม่เป็นผลสำเร็จ หลวงพ่อก็หมดกำลังใจ นึงถึงคำโบราณว่า “ พูดไปสองไปเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง” ก็เลิมล้ม ไม่ทำอีกต่อไป หันไปพัฒนาวัตถุดีกว่า จึงทุ่มเทสร้างพระมหาเจดีย์อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังพูดให้ ใครต่อใครฟังถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กเสมอ

การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าบุคคลากรไม่มีคุณภาพ แม้วัตถุจะดีทันสมัยแค่ไหน คุณภาพบุคคลไม่มีศักยภาพดีพอ ก็จะทำให้เสียหายหรือใช้ไม่เป็น แต่ถ้าเด็กได้รบการพัฒนาที่ถูกต้อง เด็กจะมีปฏิภาณไหวพริบดี นำประเทศชาติศาสนาให้ไปสู่ความทันสมัย ไม่ล้าหลังอายะประเทศเขา การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพนั้นจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็ก ดังคำโบราณว่า “ ไม้อ่านดัดง่าย ไม่แก่ดัดยาก” ข้อนี้เป็นความจริง เปรียบเหมือนต้นไม้ ปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ผลก็เป็นต้นไม้ตามธรรมติ โตช้า ออกดอกออกผลไม่ดี เช่น ต้นทุเรยนเก่าแก่โรบราณ เกิดตามธรรมชาติ เนื่อนิดเดียว เมล็ดโตๆ แต่ปัจจุบันเขาพัฒนาใหม่เป็นพันธุ์ก้านยาว เล็ยเหยี่ยว ชะนี และพันธุ์หมอนทอง ทั้งเนื้อมาก และอร่อย เมล็กเล็กนิดเดียว

เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดจากบิดามารดา เลี้ยงดูกันตามยถากรรมแบบเก่าๆ โบรารณ ขาดสารอาหารที่จะทำให้เซบบ์สมองเจริญในวัดเด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดจึงถึง 6-8 ขวบ ถ้าเด้กถูกเลี้ยงไม่ถูกวิธี ขาดสารอาหาร เซลบ์สมองจะเซื่อมลง และตายไ ปเด้กๆเหล่านั้นถึงจะโตหรือเป็นผู้ใหญ่ ก็จะพัฒนาให้ดีได้ยาก ความคิดอ่านขาดคุณภาพไปแล้ว เช่นเดียวกับต้นทุเรียน ใบราณต้นใหญ่จริงๆ แต่ผลเล็กเนื้อน้อยเมล็ดโต จะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำ สักเท่าไร่จะให้ดีเหมือนทีเรียนสมัยใหม่ย่อมเป็นไปได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ประเทศที่พัฒนาทั้งหลาย เขาจะให้ความสสำคัญแก่เด็กๆมาเป็นอับดับหนึ่ง จึงมีการพัฒนาคุณภาพบุคคลให้ถูกต้อง มีสถานที่เลี้ยงเด็กๆ ทุกหนแห่ง พอเติบโตแล้วเขาจึงปล่อยให้รับผิดชอบตัวเอง แต่ตรงกันข้ามกับประเทศที่กำลังพัฒนา ระบบการศึกษายังมุ่งพัฒนาผู้ใหญ่ แต่หารู้ไม่ คุณภาพบุคคลหรือเซลล์สมองที่ดีได้ฝ่อซะแล้ว จึงเป็นผู้ใหญ่ขาดคุณภาพ คอยแต่จะพึ่งผู้อื่นเสมอ ขาดความเชื่อมันตนเอง ไม่กล้าแสดงออก เป็นคนขี้อาย ขี้กลัวสารพัด

ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กไทย เราให้เจริญเติบโตเป้นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพบุคคล จะได้ทั้งบุญกุศล เพราะการพัฒนาคนให้เป็ฯคนดีมีคุรภาพได้หนึ่งคน ดีกว่าไปพัฒนาวัตถุหลายร้อยเท่าแต่อย่างไรก็ตาม ทั้งบุคคลและวัตถุก็ควรจะพัฒนาควบคู่กันไป ประเทศชาติ

ด้วยเหตุดั้งกล่าว โครงการประทีปเด็กไทยของหลวงพ่อวิริยังค์ จึงเกิดขึ้น เพื่อร่วมงานกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การพัฒนาเด็กไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง การจะทำงานให้สำเร็จนั้งต้องมีนักวิชาการ ทั้งภาพรัฐและเอกชนร่วมมือกันสนับสนุน ร่วมมือกันในทุกๆด้าน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อบุคคลอื่นที่ด้อยโอกาส ประเทศชาติ ศาสนาจะเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับโลกาภิวัฒน์ เป็นโลกแห่งความศิวิไลซ์ หลวงพ่อวิริยังค์จึงทุ่มเทเพื่องานพัฒนาเด็กเล็กนี้ร่วมกับเอกชน และกรมพัฒนาชุมชน ได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้ว โดยการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2530 แล้วกระจายไปทั่วประเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โครงการประทีฟเด็กไทยสร้างเสร็จไปแล้ว 500 ศูนย์ ผู้ใครจะบริจาคร่วมโครงการติดต่อได้ที่สำนักงานประทีปเด้กไทย จะทราบรายละเอียดได้เป็นอย่างดี หลวงพ่อมีโครงการที่จะสร้างให้ครบ 3000 ศูนย์