มองโลกในแง่ดี

 
 
 มีขยะที่ต้องเก็บหลังงานปาร์ตี้เลิก
. . . . นั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับเพื่อนๆ

มีภาษีที่ต้องจ่าย
. . . . หมายความว่าเรามีงานทำ

มีเสื้อผ้าคับเกินไป
. . . . หมายความว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะกิน

มีเงาตามหลังขณะเราทำงาน
. . . . หมายความว่าเราได้ออกไปรับแสงแดด

มีสนามหญ้าที่ต้องตัด / หน้าต่างที่ต้องทำความสะอาด / ท่อน้ำที่
ต้องซ่อม
. . . . หมายความว่าเรามีบ้านอยู่

เสียงด่ารัฐบาลที่เราได้ยิน
. . . . หมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูด

ได้ที่จอดรถที่ไกลที่สุดของพื้นที่จอด
. . . . นั่นหมายความว่าขาเรายังเดินได้

เสื้อผ้ากองใหญ่ที่ต้องซักรีด
. . . . หมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้าใส่

รู้สึกเมื่อยล้าหลังการทำงานในแต่ละวัน
. . . . หมายความว่าเรายังทำงานได้น

เสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นทุกเช้า
. . . . หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่ด้

ได้เสียเวลาอ่านเมลล์นี้
. . . . " หมายความว่าเรามีเพื่อนที่ยังคิดถึงเรา "