ทรายในกำมือ

 
 
 

 

มีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินบนชายหาด แล้วลูกก็ถามแม่ว่า
“แม่ครับ ทำอย่างไรจึงจะรักษาเพื่อน ให้รักและอยู่กับเรานานๆ”
แม่คิดอยู่ครู่หนึ่งก็ก้มลง เอามือทั้งสอง
กำทรายแล้วชูให้ลูกดู

. . . จากนั้นแม่ก็บีบมือข้างหนึ่งให้แน่น
ทันใดนั้นเองทรายก็ไหลออกจากมือข้างนั้นเรื่อยๆ
แม่บีบมืออยู่พักหนึ่ง
แล้วก็แบมือให้ลูกดูมือข้างที่บีบแน่น
หรือทรายอยู่เพียงเล็กน้อย

. . . แต่มือข้างที่กำอย่างหลวมๆ ยังคงมี ทรายอยู่เต็ม
เมื่อลูกเห็นดังนั้นก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วจึงพูดกับแม่ขึ้นว่า. . .

ผมเข้าใจแล้วครับ . . . . แล้วคุณเข้าใจไหมว่าอะไร . .

[ ส่งต่อเรื่องดีๆมาจาก.. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิชนา โฆวิททะ ]

แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้