พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย
พระพุทธรูปหยกสีเขียวบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในโลก
หน้าตักกว้าง 1.66 เมตร สูง 2.20 เมตร

 

พระเทพเจติยาจารย์(หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร)เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลได้นิมิตเห็นหยกสีเขียวบริสุทธิ์ก้อนใหญ่ที่สุด ในโลกกำเนินขึ้นแล้ว (ซึ่งหลวงพ่อใช้เวลารอคอยถึง 5 ปี) น้ำหนัก 32 ตันที่เมืองเวนคูเวอร์ รัฐบริทิชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เมื่อปีพ.ศ. 2534 ขุดค้นพบโดย นายจอห์น สกุสเลอร์ ซึ่งขุดพบที่เหมืองทอง แต่สันนิษฐานว่าถิ่นกำ เนิดหยกก้อนนี้ คือ ยอดภูเขาคิงส์เม้าเทิ่น ซึ่งเคลื่อนตัวมาที่บ่อทองคำ คำนวณการเดินทางโดยประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ปี มาเป็นกรรมสิทธิ์ และดำเนินการส่งลงเรือเพื่อนำมาประเทศไทย ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2535 โดยเรือ ชื่อ “ Luanhe ” ถึงวัดธรรมมงคล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง พระราชธานนามว่า “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ที่บนศาลาพระหยก วัดธรรมมงคล หยก ก้อนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1นำมาแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูป ส่วนที่ 2 นำมาแกะสลักเป็นเจ้าแม่กวนอิม ส่วนที่เหลือจากการแกะสลักองค์ใหญ่ นำมาแกะสลักเป็นองค์เล็กๆ เพื่อให้สาธุชนที่เดินทางมาวัดธรรมมงคลได้เช่า บูชา ได้สักการะเป็นพระคู่บ้าน หรือแขวนเป็นมงคลติดตัวไปในที่ต่าง ๆ ดำเนินการแกะสลักโดยช่างผู้ชำนาญจาก ประเทศอิตาลี ชื่อนายซีซี่ สมาอิล , นายเปาโล เวี้ยกจิ , นายซารีฟ ทัฟฟิก เนื่องจากหยกเป็นหยกเนื้อดีมีความแข็งมาก ต้องใช้เวลานานถึง 12 เดือนในการแกะสลัก จึงสำเร็จเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร หน้าตัก กว้าง 1 เมตร 66 เซนติเมตร มูลค่าก้อนหยกและค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 29,528,200 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสอง หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกว่าจะบรรลุความสำเร็จนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานานับประการ เป็นปฏิมากรรม ที่ทำด้วยหยกสีเขียวบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในโลก งดงามล้ำค่าหาประมาณมิได้ มีอยู่เพียงองค์เดียว จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ชิ้นหนึ่งของโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาพระหยก วัดธรรมมงคล