วัดธรรมมงคล
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร./โทรสาร 0 2311 1387 , 0 2741 7822 , 0 2332 4145
สำรองที่พักได้ที่ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ โทร. 0 2741 7822

วัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคลมีชื่อเดิมว่าวัดป่าสะแก เพราะบริเวณวัดเมื่อก่อนมีต้นสะแกมาก ต่อมาภายหลังได้ตั้งชื่อเป็นทางการตามนามผู้ถวายว่า “วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๐๑ ตรอก ปุณณวิถี ๒๐ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒ ไร่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖

 

มูลเหตุการสร้างวัด

เนื่องจากคหบดีเจ้าของที่ดินแห่งนี้คือ นายเถา – นางบุญมา อยู่ประเทศ มีเจตจำนงที่จะมอบที่ดินแปลงนี้ถวายพระสงฆ์ ให้สร้างเป็นวัดในช่วงชีวิตของตน และเคยถวายพระไปแล้วหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับความผิดหวัง เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี พระครูญาณวิริยะ หรือ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้มาปักกลดอยู่ที่ป่าสะแกนี้ ประชาชนบ้านใกล้ไกล มีความศรัทธาเลื่อมใส ในจริยะวัตรของท่าน จึงพากันมาทำบุญและฟังธรรม รักษาศีล นั่งสมาธิ จากจำนวนน้อยก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เจ้าของที่ดินเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงถวายที่ดินให้ท่าน โดยมีจิตมุ่งมั่นและวัตถุประสงค์ ที่จะให้สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นวัดให้จงได้ ด้วยพลังศรัทธาของประชาชนและเจ้าของที่ดินจึงได้ร่วมกันทำบุญเรื่อยมา ในที่สุดก็เป็นวัดธรรมมงคลที่สวยงามอลังการ