หมวดปัญญา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญาหัวใจนักปราชญ์
สุ. ตั้งใจฟังให้ดี อย่าขี้เกียจ
จิ. คิดให้ละเอียด ข้อสงสัย
ปุ. ถามตามเนื้อความ ที่ข้องใจ
ลิ. เขียนไว้เมื่อสงสัย ได้เปิดดูฯ

ทางเกิดของปัญญา
ตาดู, หูฟัง, สมองคิด, จิตใจจดจ่อ, ไม่เข้าใจให้ถาม,
กลับถึงบ้านทบทวนเสมอ ๆ

ทั้งจดทั้งจำ
จำขึ้นใจ ในวิชา ดีกว่าจด
จำไม่หมด จดไว้ดู เป็นครูสอน
ทั้งจดจำ ทำวิชา ให้ถาวร
อย่านิ่งนอน รีบจดจำ หมั่นทำเอยฯ

ก่อนนอนทำอะไร
กินข้าวเสร็จแล้ว อ่านหนังสือก่อน
ไหว้พระก่อนนอน พระท่านให้พร
สอบได้.....สอบได้ฯ

ครูที่ประเสริฐ
อันหนังสือ คือครู ผู้ประเสริฐ
ก่อให้เกิด ปัํญญา ตาที่สาม
อ่านวิเคราะห์ ให้เข้าใจ ในเนื้อความ
เห็นจริงตาม แทงตลอด ยอดปัญญา ฯ

พึงสั่งสมปัญญา
เกิดเป็นคน จนปัญญา น่าเกลียดนัก
เที่ยวล้วงลัก ขโมยกิน สิ้นความหมาย
ถูกหยามเหยียด ดูหมิ่น หมดสิ้นลาย
ฉะนั้นไซร้ รีบอบรม บ่มปัญญาฯ


ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต
ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
-------------

แสงแห่งปัญญา
ยามเมื่อโลก ขาดแสง แห่งอาทิตย์
ย่อมมืดมิด มองอะไร ก็ไม่เห็น
ยามเมื่อจิต ขาดปัญญา พาลำเค็ญ
มองไม่เห็น ดีหรือชั่ว ที่ตัวทำฯ

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
ความได้ปัญญาให้เกิดความสุข
--------------

ได้ความสุขเพราะปัญญา
แสงแห่งธรรม นำจิตใจ ให้สว่าง
ส่องเห็นทาง เดินชีวิต คิดโปร่งใส
ศึกษาธรรม จนชุ่มฉ่ำ ซาบซึ้งใจ
ปัญญาไว ตัดเหตุทุกข์ สุข