สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


หลักสูตรชินนสาสมาธิ (การชนะใจตัวเอง) วันอาทิตย์เป้าหมายของหลักสูตร

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สามารถมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิได้มาฝึกปฎิบัติสมาธิตามหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อ
2. เพื่อย่นระยะเวลาในการเรียนสมาธิและปฏิบัติธรรม
3. เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

หัวข้อบรรยาย

1. จุดประสงค์การทำสมาธิ
2. อิริยาบถ 4
3. จุดเริ่มต้น
4. การบริกรรม
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ
6. ประโยชน์ของสมาธิ
7. วิทิสาสมาธิ
8. การวัดผลของสมาธิ
9. สมาธิกับการทำงาน