สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


หลักสูตรชินนสาสมาธิ (การชนะใจตัวเอง)


หลักการและเหตุผล

เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป แบ่งเป็นสองหลักสูตร
1. หลักสูตร 1 วัน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ
2. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน มีระเบียบปฏิบัติ มีที่พักอย่างดี มีอาหาร ตารางเรียน และปฏิบัติในแต่ละวันตามกำหนดเวลา ผู้เข้าปฏิบัติจะถือศีล 5 การแต่งกายขอให้สุภาพ เรียบร้อย (ไม่จำกัดสี)
2.1 คณะประชาชนทั่วไปมีเดือนละ 1 ครั้งปฐมนิเทศวันศุกร์ 19.00 น. ปัจฉิมนิเทศวันอาทิตย์เวลา 16.00 น.
2.2 คณะกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน เช่น ข้าราชการครู ตำรวจ ทหาร นักศึกษา หรือบริษัทต่างๆ ที่จัดมาเป็นคณะรับได้ตลอดปี

ชินนสาประจำแต่ละเดือน
เมษายน 2547 วันที่ 10-13
พฤษภาคม 2547 วันที่ 21-23
มิถุนายน 2547 วันที่ 11-13
กรกฎาคม 2547 วันที่ 9-11
สิงหาคม 2547 วันที่ 13-15
กันยายน 2547 วันที่ 10-12
ตุลาคม 2547 วันที่ 15-17
พฤศจิกายน 2547 วันที่ 12-14เป้าหมายของหลักสูตร

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สามารถมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิได้มาฝึกปฎิบัติสมาธิตามหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อ
2. เพื่อย่นระยะเวลาในการเรียนสมาธิและปฏิบัติธรรม
3. เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

หัวข้อบรรยาย

1. จุดประสงค์การทำสมาธิ
2. อิริยาบถ 4
3. จุดเริ่มต้น
4. การบริกรรม
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ
6. ประโยชน์ของสมาธิ
7. วิทิสาสมาธิ
8. การวัดผลของสมาธิ
9. สมาธิกับการทำงาน