ศิษย์ซาบซึ้งหนึ่งในความรักแท้
ท่านดูแลศิษย์รักเป็นหนักหนา
ยามยากไร้ท่านประครองเราเรื่อยมา
ช่วยนำพาสอนให้เป็นคนดี
แม้ทำผิดแค่ไหนใครไม่ชอบ
ท่านก็ปลอบพรํ่าสอนไม่หลีกหนี
จะถูกผิดอย่างไรล้วนปรานี
มากไมตรีลํ้าเลิศประเสริฐงาม
พระคุณครูคู่ไทยใจเคารพ
เรายังพบท่านได้เพื่อไต่ถาม
ท่านแนะนำสิ่งที่ดีเราทำตาม
ให้ได้นามว่าเรานี้เป็นเด็กดี
ท่านเป็นครูที่ให้คำปรึกษา
ควรบูชายกย่องไม่หน่ายหนี
พร้อมสรรเสริญคุณงามและความดี
ศิษย์พร้อมพรักผู้นี้มิลืมคุณ


พระคุณครู
........อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู......

....พระคุณครู......
......แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่......
......เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน......
......ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน.....
......มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา.......
......แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น........
......หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา.......
......เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา........
......ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู.......

พระคุณครู
พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย
มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย

.........พระคุณครู
อันครูนี้มีพระคุณมากมายยิ่ง
ให้รู้จริงรู้แจ้งแถลงไข
ช่วยนำทางชีวิตให้ก้าวไป
ในวันใหม่วันนั้นที่รอคอย
เมื่อพวกเราประสบผลสำเร็จ
ผ่านความเหน็จความเหนื่อยล้ามาใช่ย่อย
ถึงตอนนี้พวกเราเดินตามรอย
มาเรียงร้อยมาลัยถวายครู


...........พระคุณครู
ครูคือแม่ที่สองของลูกศิษย์
ใคร่ควรคิดตั้งใจใฝ่ศึกษา
ให้เล่าเรียนประเทืองเรืองวิชา
ไม่พึ่งพายอาเสพย์ติดคิดให้ดี
โอ้ครูจ๋าหนูขอขอบคุณยิ่ง
ทุกทุกสิ่งที่ครูให้จากใจนี้
ศิษย์ขอน้อมประพฤติตนเป็นคนดี
ให้สมที่ครูให้วิชาการ

...พระคุณครูมีค่าจนเหลือล้น.....ครูทุกคนเปรียบได้แม่ที่สอง
ท่านสอนให้ลูกศิษย์นั้นปรองดอง.....ช่วยประคองให้ความรู้ตลอดมา
...เวลาเรียนเราเรียนรู้หน้าที่.....เป็นคนดีของชาติศาสนา
ตอบแทนท่านด้วยการตรงเวลา.....มีสัมมาคาระวะต่อท่านเอย

พระคุณครูเปรียบดังเเสงสว่าง.............ช่วยส่องทางลูกศิษย์พิศมัย
ให้ความรู้ชูก้านคิดการไกล...............เพื่อใดจะสำเร็จเป็นปัจจัย

อันเราซึ้งพระคุณเเม่พิมพ์ชาติ...........ท่านหมายมาดอกรมบ่มนิสัย
ปันความรู้สอนศิษย์และห่วงใย........ชีวิตไกลควรขยันหมั่นพากเพียร

พระคุณครู
...........พระคุณครูนั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใด..........
...........เป็นผู้ให้ความรู้วิชาการ..................
.............สั่งสอนให้รับผิดชอบในการงาน.......
..........ตลอดการประจักษ์ในพระคุณครู.........
............หน้าที่ของคูรนั้นดั่งเรือจ้าง...........
...........คอยนำทางเยาวชนให้ความรู้..........
..........ทั้งสั่งสอนห่วงใยและเฝ้าดู.............
............ให้ไปสู่ถึงฝั่งอย่างมั่นคง..............

.....คุณครูคือแม่พิมพ์ของชีวิต
ผู้กอบกิจให้ศิษย์มิอดสู
อันทุกข์ใดไขยากท่านช่วยดู.
ให้เรารู้ถูกผิดพิจารณา
.....ที่ขึ้นชื่อคือความเจ้าระเบียบ
สิ่งใดเปรียบเทียบเทียมมิอาจหา
อันความรักมีได้แต่มา
มิล้นฟ้าเท่ารักจากคุณครู....

..................พระคุณครู
เราเกิดมาต้องศึกษาหาความรู้
มีคุณครูคอยอบรมและสั่งสอน
คอยแนะนำสิ่งต่างต่างไม่นิ่งนอน
ไม่จากจรช่วยศิษย์อย่างจริงใจ
อาจารย์เปรียบเสมือนที่ปรึกษา
สอนให้เราได้ก้าวหน้าอย่างสดใส
สอนให้เรามีชีวิตก้าวต่อไป
ชีวิตเราสำเร็จได้ก็เพราะครู

พระคุณครู
พระคุณครูเปรียบได้ดั่งเรือจ้าง....................คอยนำทางตามศิษย์ที่คิดฝัน
สอนอาชีพอบรมทุกคืนวัน..........................หวังให้ศิษย์ของตนนั้นเป็นคนดี
มีสัมมาคารวต่อผู้ใหญ่................................มีนำใจนักกีฬาพาสุขขี
มารยาทของเราต้องพึงมี............................เป็นสิ่งที่จะช่วยตอบแทนคุณ


......................ครูเปรียบเหมือนแสงเทียนส่องสว่าง
ช่วยนำทางให้ศิษย์เดินไปหน้า
สู่ความหวังที่เราได้ตั้ตา
ได้พกพาสิ่งดีติดตัวไกล

........................หากวันใดศิษย์นี้ได้ทำผิด
ท่านไม่คิดแต่ชี้ทางให้แก้ไข
ครูเป็นผู้รักเราสุดดวงใจ
เราควรใฝ่ทำดีทดแนคุณ

.........อันนักเรียนซึ้งพระคุณแม่พิมพ์ชาติ
ท่านหมายมาดอบรมบ่มนิสัย
ปันความรู้สั่งสอนศิษย์และห่วงใย
ชีวิตไกลควรขยันหมั่นพากเพียร
.........ณ วันนี้เรสำเร็จการศึกษา
หลากวิชาหลายแขนงมิแปรเปลี่ยน
ครูนั้นนำแสงสว่างดั่งเปลวเทียน
ตั้งใจเรียนน้อมนบตอบแทนคุณ

.........อันนักเรียนซึ้งพระคุณแม่พิมพ์ชาติ
ท่านหมายมาดอบรมบ่มนิสัย
ปันความรู้สั่งสอนศิษย์และห่วงใย
ชีวิตไกลควรขยันหมั่นพากเพียร
.........ณ วันนี้เรสำเร็จการศึกษา
หลากวิชาหลายแขนงมิแปรเปลี่ยน
ครูนั้นนำแสงสว่างดั่งเปลวเทียน
ตั้งใจเรียนน้อมนบตอบแทนคุณ

คำว่าครูคำนี้มีความหมาย............แปลความได้มากมายหลายภาษา
ทั้งเป็นแม่คนที่สองสอนวิชา..........มีคุณค่ามากมายแทนคำครู
ถึงวันนี้รำลึกพระคุณท่าน................ที่สอนการงานเขียนให้พวกหนู
สอนวิธีจดจำและเรียนรู้....................ให้เชิดชูอยู่ได้ในสังคม

....... พระคุณครูนั้นมีตั้งมากมาย..............คุณครูหมายให้เราได้ศึกษา
เมื่อเรานั้นเติบใหญ่โตขึ้นมา.....................มีวิชาเลี้ยงกายก็เพราะครู
.......ครูนั้นสอนให้เราได้เฉลียว..................ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพย์ติดให้อดสู
ควรตอบแทนพระคุณให้ท่านดู................ให้ท่านรู้เราดีได้เพราะครูเอย

พระคุณครูเป็นสองรองพ่อแม่.......แม้ท่านนั้นไม่ใช่ญาติสนิท
แต่ท่านนั้นก็สอนให้เราคิด...............ไม่ได้ปิดกีดกันความรู้เรา
เราต้องเรียนให้ดีสมท่านให้.........ที่ครูสอนเราไว้เพื่อมิเขลา
และให้เราไม่มั่วสิ่งมัวเมา................เพื่อตัวเรานั้นดีต่อไปเอย.

พระคุณครู
.......จงเทิดทูนบูชาอาจารย์ยิ่ง.. แม้ความจริงท่านจะดุด่าเจ้า
แค่หวังให้พากเพียรครั้งยังเยาว์.. ไม่มัวเมากลวกกลั้วพวกพาลา
.......ไคร่ครวญคิดตอบแทนพระคุณท่าน.. ตั้งใจเรียนฝึกอ่านเขียนเพียรศึกษา
ประพฤติตนเป็นคนดีมีสัมมา........ เคารพและบูชากว่าสิ่งใด

พระคุณของคุณครู
ขอกราบเท้าคุณครูที่เคารพ ขอน้อมนบช่วยฝึกหัดดัดนิสัย
ครูเปรียบดั่งร่มโพธิ์และร่มไทร ทีช่วยให้ลูกศิษย์เป็นคนดี
พระคุณของคุณครูนั้นใหย่หลวง เราทั้งปวงควรตอบแทนพระคุณนี้
ควรรู้คุณจนกว่าวายชีวี เป้นเด็กดีของคุณครูตลอดไป

..............................พระคุณครู.................................
ใครกันเล่าเฝ้าสอนเราตั้งแต่เด็ก...............ตั้งแต่เเล็กสอนวิชาให้พูนผล
คือครูแท้ไไม่มีอะไรปน................สอนให้เราเป็นคนดีตลอดมา
ไม่มีครูคนไหนสอนเราผิด.................สอนให้คิดแก้ไขกับปัญหา
พระคุณครูเรานี้นับพรรณนา..................เกินจะหาสิ่งใดมาตอบแทนย้อนอดีต วัยเยาว์ ยังเขลานัก
ครูพร่ำสอน ให้รู้จัก รักหนังสือ
ครูสอนอ่าน สอนเขียน เพียรฝึกปรือ
ครูจับมือ น้อยน้อย ค่อยลากตาม
นาน..แสนนาน นานนัก จากวันนั้น
ศิษย์เรียนผ่าน หลายชั้น ไม่เกรงขาม
หมั่นศึกษา ค้นคว้า พยายาม
จนงอกงาม รุ่งเรืองนี้ เพราะมี "ครู"
ที่สิบหก มกรา วันทาท่าน
ครูอาจารย์ ศิษย์รำลึก ถึงทุกผู้
ร้อยวจี แทนมาลัย ไหว้คุณครู
ขอเชิดชู พระคุณท่าน ชั่วกาลเทอญ

ครู ... ผู้ให้ศิษย์น้อม ................. กราบกราน
ครู ... ประสาทศิลปาการ ........... มอบให้
ครู ... สละด้วยดวงมาลย์ ........... เต็มเปี่ยม
ครู ... ศิษย์น้อยนี้ไซร้ ................. นบไหว้กราบครู
ครู.....คอยชี้แนะให้...............ปัญญา
ครู.....ใส่ใจศิษย์พา..............ฝึกเฟ้น
ครู.....เปรียบดั่งนาวา............ขนส่ง คนแฮ
ครู.....สั่งสอนมิเว้น.............ศิษย์ได้ศึกษา.........

ขออนุญาตยกเอาสองบทหลังของคุณอิ่มไปไว้ที่หน้าแรกของ

คุณน้าไผ่คะ อิอิอิ อิ่มยังเขียนบ่อเข้าท่าเน้อ...ถ้าคุณน้าไผ่คิดว่ามันเป็น
ประโยชน์พอใช้การใช้งานได้ อิ่มก็ยินดีรับใช้ ค่ะ

เก็บหญ้าแพรกแตกกอและช่อเข็ม
มะเขือเล็มเพียงดอกออกม่วงขาว
อีกธูปหอมเทียนแพแลดูพราว
นบในคราววันสิบหกมกราคม

ไหว้พุทธองค์ทรงนำธรรมสั่งสอน
ไหว้บิดรมารดา ก. กา ปฐม
ไหว้คุณครู ผู้ต่อเติมสริมอบรม
ไหว้ประสบการณ์สั่งสมให้ชำนาญ

ไหว้น้าไผ่กองามนาม "ไพจิตร"
ที่อุทิศไมตรีที่แสนหวาน
เติมเทคโนโลยีวิชาการ
"ห้องสีชมพู"ตระการเพราะ "ครูไพ"

ครูท่านใดล่วงลับ พร้อมสรรพสุข
ครูใดทุกข์ทุกข์หายกลายสดใส
ครูใดโศกโศกดับลาลับไป
กราบด้วยใจศรัทธาบูชาครู