ประวัติโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร-ผู้บริหาร-บุคคลากร วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ คณะกรรมการศึกษา
  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
       
       

ป. 1/1

25

15

40

ป. 1/2

29

10

39

ป. 1/3

25

14

39

ป. 1/4

17

16

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ป. 2/1

17

19

36

ป. 2/2

14

21

35

ป. 2/3

19

20

39

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ป. 3/1

18

19

37

ป. 3/2

16

19

35

ป. 3/3

16

16

32

ป. 3/4

19

13

32

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ป. 4/1

23

19

42

ป. 4/2

22

19

41

ป. 4/3

10

30

40

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ป. 5/1

18

15

33

ป. 5/2

18

14

32

ป. 5/3

20

14

34

ป. 5/4

17

18

35

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ป. 6/1

19

18

37

ป. 6/2

10

18

34

ป. 6/3

15

23

38