มโนธรรม

 

เป็นไปได้ไหมว่า การเข้าวัดฟังะรรม จะต้องเป็นคนแก่เท่านั้น เด็กๆ ไม่มีโอกาสจะเข้าวัดฟังธรรมได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ความฝั่งแน่นของพระพุทธศาสนาลงในส่วนลึกชองหัวใจคนไทยก็คงจะง่อนแง่นมาก แต่ถ้าเป็นไปได้ เด็กๆ ได้เข้าวัดฟังะรรม จะเป็นเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม จะทำให้ส่วนลึกของหัวใจถูกฟังแน่นด้วยพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีศาสนาใดมาถอนออกได้ เรื่องนี้หมายถึงตัวข้าพเจ้าเอง ที่กำลังเรียนฝึกซ้อมดนตรีเครื่องสายซอด้วง ซออู้ ขิม ขลุ่ย เป้นที่เพลิดเพลินอย่างยิ่ง พอตกค่ำมพวกเราพี่ๆน้องๆ ก็จะมารวมกันเล่นดนตรีซ้อมกันไว้แทบทุกวัน ทั้งๆที่อีกไม่นานนักบิดาจะส่งข้าพเจ้าเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ

 

ข้าพเจ้าแม้จะเคยเป็นเด็กวัดมาก่อน ก็ไม่สนใจธรรมของพระพุทธศาสนาเท่าไรนัก จนเกิดเบื่อวัดไม่อยากจะไปวัด เพราะการไปวัดสำหรับข้าพเจ้าในขณะนี้ ไม่อยู่ในสำนัก เพียงแต่ผู้ปกครองให้อยใส่บาตรพระจะมา เท่านี้ก้ลำบากใจอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดความไม่อยากไปวัดอยู่ในใจตลอดเวลา

 

อยู่มาวันหนึ่ง บิดาของข้าพเจ้าชวนลูกๆ ออกมานั่งตากอากาศอยู่ที่ระเบียงบ้าน บิดาก็ได้คุยเรื่องต่างๆ ให้ลูกๆ ฟงอย่างอารมณ์ดี เป้นที่สนุกสนาน เมื่อคุยไปถึงเรื่องต่างๆ พอสมควรแล้ว บิดาก็เอ่ยขึ้นประโยคหนึ่งว่า บิดามารดานี้มีคุณต่อลูกมาก ค่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ประสา ข้าพเจ้าก็กางแขนออกมาอย่างเต็มเหยียด แล้วก็ถามบิดาว่ามากเท่านี้ได้ไหม บิดาพูดว่า โดยเท่านี้ยังไม่ได้เสี้ยวในล้านดอก บิดาได้เสริมว่า คุณบิดามารดานั้นกว้างกว่าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เสียอีก ข้าพเจ้าจึงถามว่า ถ้าอย่านั้นทำยังไงผมจึงจะแทนคุณบิดามารดาไหวเล่าครับ บิดาบอกว่า ผู้แทนคุณไหวนั้นต้องบวชเป็นพระภิกษุสามเณรจึงจะแทนคุณบิดามารดาได้ ข้าพเจ้าพูดว่าการแทนบุญคุณอย่างอื่นไม่ได้เหรอ หรือว่จะต้องบวชอย่างเดียว บิดาบอกว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้คุ้มกัน กาบวชดีกว่าอย่างอื่น ข้าพเจ้าก็จนใจ และก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชเพราะใจของข้าพเจ้าขณะนี้ไม่ชอบพระเณรเอาจริงๆ

คำสอนของพระพุทธศาสนา ได้กล่าวว่าบุญกรรม หรือบาปกรรมหรือว่าบุพเพสันนิวาส ย่อมเป็นเหมือน ย่อมเป็นเหมือนธรรมลิขิต จำแนกให้บุคคลเป็นไปตามกรรมดีและชั่วที่คนกระทำไว้แล้ว นี้เป็นความจริงที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะที่พึ่งจะพึงรับเป็นความเชื่อถือได้อย่างมั่งคง เพราะเหตุที่บุคคลเกิดมาแล้ว จะคิดเอาคาดคะเนเอา เพื่อที่จะให้ชีวิตดำเนินไปอย่างนั้นอย่างนี้ ตามประสงค์หาได้ไม่ ด้วยเหตุที่บุคคลที่เกิดมาในโลกจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับผลจากกรรมที่ผ่านมา บิดาของข้าพเจ้าต้องการจะให้เรียนวิชาชั้นสูงโดยเฉพาะกฏหมายเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปสายนี้ โดยจะส่งข้าพเจ้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ กลับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอย่างไม่คาดฝัน ทำให้จิตใจเปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่อยากจะอยู่ในเขตของฆราวาสอีกต่อไป

 

จุดเริ่มต้นของชีวิต
ยังไม่ถึงคราวตาย
ธรรมกับเด็ก
ชีวิตเด็กวัด ตอนที่ 1
ชีวิตเด็กวัดตอนที่ 2
ชีวิตเด็กบ้านนอก
มโนธรรม