งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเลย

• งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย
จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในงานมีขบวนแห่จากอำเภอต่างๆ การออกร้านของหน่วยงานราชการและมหรสพอื่นๆ มากมาย

• งานประเพณีการละเล่นผีตาโขน
จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ในวันเสาร์-อาทิตย์ หลังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ในงานมีพิธีเบิกอุปคุต ขบวนแห่ผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง ขบวนแห่พระเวสสันดร ขบวนแ่ห่บั้งไฟ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

• งานดอกไม้เมืองหนาว อำเภอภูเรือ
จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ในช่วงวันปีใหม่ ประมาณวันที่ 30 ธันวาคม - 2 มกราคม ของทุกปี ในงานมีขบวนแห่รถบุปชาติ การออกร้านและประกวดดอกไม้เมืองหนาว งานราตรีแม่คะนิ้ง การจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร

• งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว
จัดขึ้นที่อำเภอท่าลี่ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน ของทุกปี

• งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน เอราวัณ
จัดขึ้นที่บริเวณวัดเอราวัณพัฒนาราม กิ่งอำเภอเอราวัณ ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี

• งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
จัดขึ้นบริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย ระหว่างปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี