การเดินทางมายัง จังหวัดเลย
 

 


      มีวิธีการเิดินทางมายังจังหวัดเลยได้ 4 วิธีดังนี้

      ส่วนวิธีการเดินทางจากจังหวัดเลยไปยังจังหวัดอื่นๆ คลิกที่นี่

•  ทางรถยนต
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรีเข้าทางเส้นทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวง หมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก อำิเภอหล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลย รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใ้ช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีแล้วเลี้ยวขวา ไปยังอำเภอปากช่อง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ และใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตอำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ก็จะถึงตัวจังหวัดเลย รวมระยะทาง 540 กิโลเมตร

•  รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) มีหลายบริษัทเปิดให้บริการดังนี้
1. บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ
       กรุงเทพฯ (หมอชิต) โทร. 0-2936-2841-8, 0-2936-0657 ต่อ 605
       เมืองเลย โทร 0-4281-1706

เส้นทาง

ประเภทรถ

เวลาออก

ราคา ( บาท)

กรุงเทพฯ-เลย

ปรับอากาศชั้น 1

21.30

320

เลย-กรุงเทพฯ

ปรับอากาศชั้น 1

20.30

320

กรุงเทพฯ-เลย

VIP 24 ที่นั่ง

22.00

495

เลย-กรุงเทพฯ

VIP 24 ที่นั่ง

20.40

495

กรุงเทพฯ-เลย

ปรับอากาศชั้น 2

06.00, 08.00
20.00, 22.30

249

เลย-กรุงเทพฯ

ปรับอากาศชั้น 2

08.00, 09.00
18.40, 19.45

249

กรุงเทพฯ-เลย

ธรรมดา (พัดลม)

21.30

178

เลย-กรุงเทพฯ

ธรรมดา (พัดลม)

19.15

178

•  หมายเหตุ: ตารางรถและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

2. บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด
      กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) โทร. 0-2936-0142
      เมืองเลย โทร. 0-42832042

เส้นทาง

ประเภทรถ

เวลาออก

ราคา ( บาท)

กรุงเทพฯ-เลย

ปรับอากาศชั้น 1

06.10, 09.00
11.00, 12.30
13.45, 19.00
19.30, 20.30
20.45, 21.00
21.15, 21.30
22.15

320

เลย-กรุงเทพฯ

ปรับอากาศชั้น 1

06.00, 07.00
08.00, 09.00
10.30, 12.30
18.30, 19.30
19.50, 20.20
20.30, 20.40
20.50

320

กรุงเทพฯ-เลย

ปรับอากาศชั้น 2

05.00, 07.00
08.30, 09.30
13.30, 15.30
19.30

249

เลย-กรุงเทพฯ

ปรับอากาศชั้น 2

05.30, 07.00
09.30, 16.00
17.30, 18.17
19.00

249

•  หมายเหตุ: ตารางรถและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

3. บริษัท ภูกระดึง จำกัด
     กรุงเทพฯ โทร. 0-2936-0159
     เมืองเลย โทร. 0-4283-3684, 0-4284-1455

เส้นทาง

ประเภทรถ

เวลาออก

ราคา ( บาท)

กรุงเทพฯ-เลย

ปรับอากาศชั้น 1

08.30, 09.30
19.00, 21.15
23.00

249

เลย-กรุงเทพฯ

ปรับอากาศชั้น 1

10.00, 19.30
20.30

249

•  หมายเหตุ: ตารางรถและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง


4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพทัวร์
     กรุงเทพฯ โทร. 0-2936-3482
     เมืองเลย โทร. 0-4283-2285

เส้นทาง

ประเภทรถ

เวลาออก

ราคา ( บาท)

กรุงเทพฯ-เลย

ปรับอากาศชั้น 1

08.30, 10.30
14.30, 20.30
21.30, 22.10
22.15

320

เลย-กรุงเทพฯ

ปรับอากาศชั้น 1

07.00, 19.30
20.00, 21.00
21.45

320

•  หมายเหตุ: ตารางรถและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

•  รถไฟ
เราสามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มาลงที่จังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทาง อุดรธานี-เลย ไปจังหวัดเลย

ตารางการเดินรถไฟ

เส้นทาง

ขบวนรถ

เวลาออก

เวลาถึง

กรุงเทพฯ - หนองคาย

เร็ว 137

06.15

17.07

กรุงเทพฯ - อุดรธานี

ด่วนดีเซลราง 75

08.20

18.00

กรุงเทพฯ - หนองคาย

เร็ว 133

19.00

06.16

กรุงเทพฯ - หนองคาย

ด่วน 69

20.30

07.49

กรุงเทพฯ - อุดรธานี

ด่วนดีเซลราง 77

20.40

06.25

หนองคาย - กรุงเทพฯ

เร็ว 138

09.22

20.50

อุดรธานี - กรุงเทพฯ

ด่วนดีเซลราง 76

07.00

16.50

หนองคาย - กรุงเทพฯ

เร็ว 134

20.34

09.10

หนองคาย - กรุงเทพฯ

ด่วน 70

19.37

06.10

อุดรธานี - กรุงเทพฯ

ด่วนดีเซลราง 78

19.25

05.30

•  หมายเหตุ: ตารางรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

•  เครื่องบิน
การเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินแอร์อันดามัน มีเที่ยวบินทุกวันพุธ , วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ไปจังหวัดเลยวันละ 1 เที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับจองที่นั่ง
กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-9500, 0-2229-9555
เลย โทร. 0-4281-2344, 0-4281-2355

ราคา   - เที่ยวเดียว 1,850 บาท
         - ไป-กลับ 3,000 บาท


ตารางเที่ยวบิน

วัน

เที่ยวบิน

ออกจากกรุงเทพฯ

ออกจากเลย

พุธ

2 Y 871/872

16.30

18.10

ศุกร์

2 Y 871/872

17.30

19.10

อาทิตย์

2 Y 871/872

17.30

19.10

•   

การเดินทาสู่จังหวัดอื่นๆ

เส้นทาง

ประเภทรถ

เวลาออก

ราคา ( บาท)

เลย - ขอนแก่น

ปรับอากาศชั้น 1
ธรรมดา

03.30 - 18.30
( รถออกทุกครึ่งชั่วโมง)

131
73

เลย - อุดรธานี

ธรรมดา

04.00 - 17.30
( รถออกทุก 20 นาที)

55

เลย - หนองคาย

ธรรมดา

05.40 - 10.40

84

เลย - หล่มสัก

ธรรมดา

08.30 และ 13.00

58

เลย - เชียงใหม่

ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2
ธรรมดา

04.10 - 23.30

331
258
184

เลย - พิษณุโลก

ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2
ธรรมดา

11.30 - 16.00

142
111
79

เลย - เชียงราย

ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2
ธรรมดา

18.35 - 22.10

367
286
204

เลย - นครราชสีมา

ปรับอากาศชั้น 2

05.30 - 23.00
( รถออกทุกครึ่งชั่วโมง)

161

เลย - นครพนม

ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2
ธรรมดา

03.20 - 05.15
และ 23.10

234
182
130