อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ภูเรือเป็นสถานที่ที่มีทะเลหมอก และภูเขารายล้อม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ใครต่อใครหลงใหลเมื่อได้มาเยี่ยมเยือน นอกจากนั้นยังมีไม้ดอกเมืองหนาวหลากสีสัน ที่แข่งกันอวดโฉมในช่วงฤดูหนาว ไอหนาวที่นี่เย็นจับใจ จนน้ำค้างบนยอดหญ้าเป็น น้ำแข็ง หรือที่เป็นที่รู้จักกันในนาม "แม่คะนิ้ง"

การเดินทาง
เมื่อเราเดินทางออกจากตัวจังหวัดเลย มาตามเส้นทางเลย-หล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 203 ประมาณ 54 กิโลเมตร เมื่อถึงที่ว่าการอำเภอภูเรือ จะพบทางแยกขวามือ ให้เราเลี้ยวขวา (หลักกิโลเมตรที่ 49-50) ขึ้นสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ มีพื้นที่ปกคลุมอำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 75,525 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน และยังมีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่ สภาพอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นมาก จนน้ำค้างบนยอดหญ้าแข็งตัวเป็นหยดน้ำแข็ง หรือที่เราเรียกว่า "แม่คะนิ้ง" บริเวณยอดภูเรือจะพบป่าสนสลับกับป่าสวนหินธรรมชาติ และยังมีพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่สวยงาม ที่สลับกันออกดอกให้เราชมเกือบทั้งปี ณ จุดนี้เราสามารถที่จะมองทัศนียภาพได้โดยรอบ และยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่ ผาโหล่นน้อย น้ำตกห้วยไผ่ และสวนหินธรรมชาติ ซึ่งทางอุทยานฯได้จัดทำเป็นเส้นทางเดินเท้า เพื่อการเที่ยวชมได้สะดวก
นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำหินแตก , หินค้างหม้อ , หินวัวนอน , หินพานขันหมาก , หินพระศิวะ , สวนหินเต่า ซึ่งหินเหล่านี้มีรูปร่างตามชื่อที่เรียก ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้า ช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีไม้ดอกเล็กๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป สวยงามน่าชมมาก

ช่วงเวลาท่องเที่ยว
ช่วงที่น่าท่องเที่ยวก็คือ ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม

สิ่งที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ที่สำคัญๆ มีดังต่อไปน

  • ยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,365 เมตร โดยบริเวณโดยรอบเป็นลานหินมีต้นไม้ขึ้นแซมสลับกับป่าสน
  • ผาโหล่นน้อย ตั้งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่สูงประมาณ 1,320 กิโลเมตร เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก จากจุดนี้สามารถมองเห็น ภูหลวง , ภูผาสาด , ภูครั่ง และภูเขาสลับซับซ้อน เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางเดินรถ ดังนั้นนักท่องเที่ยวต้องจอดรถยนต์ไว้ที่จุดนี้ และเดินต่อไปอีกประมาณ 700 เมตร ก็จะถึงยอดภูเรือ
  • จุดชมทิวทัศน์เดโช เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกจุดหนึ่งที่สวยงาม
  • น้ำตกห้วยไผ ่ อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน ซึ่งมีความสูงประมาณ 30 เมตร มีทางเดินเท้าไปถึง
  • ผาซับทอง หรือผากุหลาบขาว อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นหน้าผาสูงชัน เป็นแหล่งน้ำซับ ที่มีพืชน้ำไลเคนสีเหลือง (คล้ายสีทอง) ขึ้นเต็มไปทั่ว จึงเรียกว่าผาซับทอง และยังมีต้นกุหลาบขาวขึ้นอยู่มากมายด้วย
  • สวนหินพาลี เป็นสวนหินขนาดใหญ่ ใกล้จุดกางเต้นท์ มีก้อนหินรูปร่างแปลกตาตั้งอยู่เรียงราย