เว็ฟไซต์เกี่ยวกับวัดธรรมมงคลนี้ได้ทำขี้นเพื่อเป็นเครื่องแสดงมุทิตาจิต ต่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร พ่อแม่ ผู้ให้ความอุปภัม และยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรม ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสถาบันพลังจิตานุภาพ เพื่อให้กระบวนการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้รวบรวมเนื้อห้า ขั้นตอนการอบรมไว้มากๆมายข้อคิดต่างๆ คงเป็นประโยชน์สำหรับคนอ่านและสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความสุขมากๆขึ้นไป