สวัสดีครับผม ยินดีต้อนรับสู่เมตตาธรรม ห่างหายไปนานมากๆเลย แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะปรับ
ปรุงแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้อ่านทุกคน มีภาพธรรมชาติสวยๆให้ดู ป่าเขา ต้นไม้ เมือง ส่วนข้อ
มูลที่เป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากัษตริย์ ก็ได้เพิ่มเติมขึ้นอีกมากคงได้รับความรู้กันอีก
เพิ่มเติม ขอให้สนุกกับเว็ฟเมตตาธรรมครับปล. ผมได้เพิ่มห้องภาพ มีรูปมากมายให้ชม
อย่าพลาดนะครับ


พระธาตุเจดีย์ในประเทศไทย
 

   Buddhist Questions and Answers

What is the meaning of the Buddhist symbol?
The Buddhist symbol is in the form of a wheel
with eight spokes representing the Noble
Eightfold Path, which means the way leading
to the cessation of suffering. This Path consists
of the following: Right View, Right Motives,

ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่านำโชค
   ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่านำโชค

จงให้มากกว่าที่ผู้รับต้องการ และทำอย่างหน้าชื่นตาบาน จงพูดกับคนที่ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มีความสำคัญเท่ากัน จงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน ใช้ทั้งหมดที่มี และนอนเท่าที่อยาก จะนอน เมื่อกล่าวคำว่า "ฉันรักเธอ" จงหมายความตามนั้นจริง

หน้าตาบุญ-บาป
 

   บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง

คำว่า "กฐิน" เป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา
ที่ต้องใช้พระสงฆ์ร่วมเป็นพยานในการทำ ๕ รูปเป็นอย่างน้อย
คือ ๔ รูป เป็นองค์สงฆ์หรือพยาน และอีก ๑ รูปเป็นองค์ครอง
ผ้ากฐิน รวมเป็น ๕ รูป ภาษาสังฆ์กรรมของพระเรียกว่า "ปัญจวรรค"


 


 

เคล็ด(ไม่)ลับวิธีการหายใจที่ช่วยลดน้ำหนักทำให้ไม่อ้วน


ส่วนที่ติดไขมันง่ายจะเผาผลาญเร็วขึ้น เมื่อฉบับที่ผ่านมา
ได้พูดถึงวิธีการหายใจ เพื่อให้ผิวพรรณดี ที่ผู้เชี่ยวชาญได้
ทดลองและวิเคราะห์มาว่าได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับฉบับ
นี้จะเกี่ยวกับวิธีการหายใจที่ช่วยให้น้ำหนักลดได้อย่างไร
ลองสังเกตให้ดีว่าคนที่รู้จักวิธีการหายใจหายใจแบบโยคะ
ประเทศไทยในใจฉัน “ประเทศ
ไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุก
ส่วน อยู่ดำรงคงไว้ไดัทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี


ศาสนาแห่งเหตุผล "ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย, เธอทั้งหลาย
จงเที่ยวจาริกไปจงแสดงธรรม
ซึ่งมีความงามในเบื้องต้น มี
ความงามในท่านกลาง

้ต้นไม้ของพ่อปกคลุมให้ไทยร่ม
เย็นเราจะปกครองประเทศโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหา
ชนชาวสยาม


วัดธรรมมงคลมีชื่อเดิมว่าวัด
ป่าสะแก เพราะบริเวณวัดเมื่อ
ก่อนมีต้นสะแกมาก ต่อมาภาย
หลังได้ตั้งชื่อเป็นทางการตาม
นามผู้ถวายว่า “วัดธรรมมงคลฝ่ายฝึกอบรมวัดธรรมมงคล
ได้รวบรวมข้อความต่างๆ
ข้อคิดสะกิดใจ สเก็ดเพชร
คติเตือนใจ ธรรมคำสอน
จากคูบาอาจารย์มีคุณค่าต่อชีวิต


รวบรวมภาพต่างๆที่เกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม ผู้คน
ตลอดถึงธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต
และกิจกรรมเกี่ยวกับสมาธิ
ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ขออนุโมทนาบุญกับแม่ที่ได้สนับ
สนุนทุกอย่างในการทำเว็ฟเมตตา
ธรรมเพื่อประโยชน์สำหรับทุกคน
ที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาวัฒน
ธรรมสมาธิ ข้อคิดสะกิดใจขอให้คุณแม่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปครับ