มรดกพ่อ
 

บันทึกของคนตาบอด
 

บันทึกของคนตาบอด

ถ้าดวงตาของคุณมีโอกาสชื่นชมโลกได้เพียง
สามวันคุณอยากมองเห็นอะไรมากsที่สุด ?
คำถามนี้เคยถามเด็กหญิงคนหนึ่ง ซึ่งตาบอด
และหูหนวกมาตั้งแต่กำเนิด เธอตอบไว้อย่างลึก
ซึ้งกินใจว่า “...ฉันเคยคิดบ่อยๆว่า คงจะดีไม่
น้อย ถ้ามนุษย์เราตกอยู่ในสภาพตาบอด


เมื่อคุณกำเนิดมาในโลกนี้ ...
 


เผยเคล็บลับสุขภาพดีด้วย 7 อ.
บันทึกของคนตาบอด
เมื่อคุณกำเนิดมาในโลกนี้
“นิทาน”เครื่องมือสร้างIQและEQ
อุปนิสัย7ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
อยากจะรู้ใหมว่าสุรามาจากไหน
เทคนิคลดความเครียด1
เทคนิคลดความเครียด2
ทดสอบใจระวังกายคุณเครียดแค่ไหน?
คนแก่กับเด็ก
เสียงสวดมนต์รักษาโรคชะงัก
เผยเคล็บลับสุขภาพดีด้วย 7 อ.
สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี
พ่อแม่ ทะเลาะอย่างไรให้สร้างสรรค์
"เคล็ดลับวิธีจับประเด็น และ จดโน้ตย่อ"
วิธีป้องกันสมองเสื่อม
เสนกบัณฑิต
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
เสียงสวดมนต์รักษาโรคชะงัก
เทคนิคทำให้หายโกรธ
นกแก้วพูดได้
กล่องสีทอง
คิดถึงฉันไหม ?
Between Friends
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ให้ประโยชน์และความรู้ตั้ง
แต่พื้นฐานแก่บุคคลทุกประเภท
ในการพัฒนาการพูด เรียนรู้
เทคนิคพูดอย่างไรให้คนสนใจฟัง
ปัจจัยที่จะทำให้พูดได้ดีการเป็นวิทยากรนั้นใคร ๆ ก็เป็นได้
แต่การเป็นวิทยากรที่ดีคงไม่ง่าย
อย่างที่คิดกัน เพราะการทำหน้าที่
วิทยากรมีความจำเป็นต้องอาศัย
การพูดหรือการสื่อสารเป็นอย่างมาก

รักเขาข้างเดียวหมือนเกลียวเชือก
เขารักเราเผื่อเลือกหารู้ไม่
เขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไป
เรารักเขาต่อไปก็แล้วกันนิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญญูกต
เวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่อง
หมายของคนดีขอนอบน้อมแด่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์

เณรน้อยเดินหน้าบึ้ง
มาหาพระอาจารย์ เณรน้อย:
"พระอาจารย์ครับเณรใหญ่เขาหาว่า
ผมมีแฟนครับ"แม่ เป็นภาระให้แก่ลูกทุกคนมาตั้ง
แต่เกิดนั่นเป็นความจริงที่เราไม่อาจ
จะปฏิเสธได้ ก็ลองคิดดูสิ ตั้งแต่เรา
เกิดมา ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากัน
เลย อยู่ดีๆ ผู้หญิงคนนี้ก็มาโอบอุ้ม
ถูกเนื้อต้องตัวเรา มิวายที่เราจะแหก่

พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนต่างอยากจะ
เห็นบุตรหลานของตนเติบโตเป็นผู้
ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ การที่เด็กและ
เยาวชนจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น สิ่งสำคัญขึ้นอยู่