เว็ฟไซต์เมตตาธรรม ได้รวบรวมข้อมูลสมาธิ ประวัติต่างๆ คำคม ข้อคิด และหลักในการพูด การแบ่งปันความรู้นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการให้อันสูงสุด คือการให้ธรรมทาน สำหรับผู้ที่สนใจในการเข้าฝึกอบรม ตามหลักสูตรต่างๆของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร./โทรสาร 0 2311 1387 , 0 2741 7822 , 0 2332 4145
สำรองที่พักได้ที่ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ โทร. 0 2741 7822

webmaster : msn: poppyblueplanet@hotmail.com